Brand Navigation
  1. Информация
  2. Поддержка клиентов
  3. О нас
  4. Карьера
  5. Недвижимость
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!

Kampaania “Deluxe loos” reeglid

1. Kampaania “Deluxe loos” (edaspidi: kampaania) korraldaja on Lidl Eesti OÜ, registrikood: 14131773, juriidiline aadress: A. H. Tammsaare tee 47, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11316 (edaspidi: korraldaja või Lidl).

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt kampaaniareeglites. Kampaania reeglite järgimine on kohustuslik kõikidele kampaanias osalejatele.

3. Kampaania toimub Eesti Vabariigis. Kampaanias võib osaleda iga vähemalt 18-aastane isik, kellel on kehtiv isikut tõendav dokument. Kampaanias ei saa osaleda korraldaja töötajad ja juhtorgani liikmed.

4. Kampaania algab 20. novembril 2023 ja lõppeb 17. detsembril 2023 (kampaaniaperiood). Loosimises osalemiseks saab registreerida alates 20. november 2023 kella 08.00-st kuni 17. detsember 2023 kella 23.59-ni.

5. Kampaanias osalemiseks peab osaleja laadima oma nutitelefoni mobiilirakenduse "Lidl Plus", tegema kampaaniaperioodil vähemalt 20,00 eurose ostu, mis sisaldab vähemalt ühte „Deluxe“ kaubamärgi toodet, ükskõik millisest Lidl Eesti OÜ kauplusest ja skaneerima enne ostu kassas Lidl Plus kaardi. Tehes vähemalt 20,00 eurose ostu, mis sisaldab ka vähemalt ühte „Deluxe“ toodet, saab osaleja ühe virtuaalse digitempli ja võimaluse osaleda loosimisel. Auhinna loosimises osalemiseks peab rakenduses vajutama nupule „saada templikaart“. Lidl Eesti OÜ klient võib koguda mitu digitemplit ning osaleda kampaanias mitu korda, esitades iga digitemplit eraldi. Iga esitatud osalemissoov osaleb nii iganädalases auhinnaloosis sellel nädalal, mil see loosimisele esitati, kui ka peaauhindade auhinnaloosis. Iga iganädalase auhinna loosimine võimaldab osalejal võita ainult ühe iganädalase auhinna.


Kampaanias osalemiseks vajalikku saldot ei saa koguda taara tagatisraha pealt ning alkoholi-, tubakatoodete-, tubakatoodetega seonduvate toodete ja kinkekaartide ostul. Taara tagastamisel saadud tšekki maksevahendina kasutades peab muu maksevahendiga tasutav summa ületama 20 eurot.


6. Kampaania auhinnafond on alljärgnev:

1) 1 x peaauhind NOVATOURS’i kinkekaart väärtusega 3000 €*;

2) 3x peaauhind iPhone 14 + 128GB midnight väärtusega 850 EUR;

3) 4 x kinkekaart perepuhkuseks Georg Ots Spa Hotellis väärtusega 450 EUR**;

4) 12x Lidli 50 EUR kinkekaart.

Auhinnafondi koguväärtus on 7 950 EUR (sisaldab käibemaksu)


*NOVATOURSi kinkekaart:

•Kinkekaart kehtib maksevahendina NOVATOURSi teenuste eest 3000 € väärtusele;

•Kinkekaart kehtib NOVATOURSi teenuste vormistamiseks kuni 19.12.2024;

•Kinkekaart kehtib ainult NOVATOURSi reisidele algusega Tallinnast;

•Kinkekaarti rahaks või uute kinkekaartide vastu ei vahetata ning ostetud teenuse maksumuse rahalist vahet ei tagastata;

•Kinkekaart kehtib teenuste eest tasumiseks ainult NOVATOURSi Tallinna esinduses, aadressil Rävala pst. 6-201a;


** Go Spa Georg Ots SPA hotelli kinkekaart:

• kehtib kuni 22.06.2024 (välja arvatud 29.12.2023-03.01.2024). Piiratud arv broneeringuid kohapeal, vajalik eelregistreerimine.

• Sisaldab 2 ööd majutust standardtoas perele (2 täiskasvanut + 2 last; 1 laps lisavoodiga toas, 2 last (kuni 12-aastased) mugava madratsiga toas). Lisaks sisaldab pakett järgnevaid massaaže: Spordimehe musklimassaaž poistele 30 min; Superstaari sädelev massaaž tüdrukutele 30 min; A la carte massaaž 60 min; A la carte massaaž 60 min.


7. Kampaania käigus korraldatakse neli (4) loosimist, milles osalevad käesolevate tingimuste 5. punkti kohaselt laekunud registreeringud:28.11.2023

3 x Lidli 50 € kinkekaart

1 x Georg Ots Spa Hotelli kinkekaart


05.12.2023

3 x Lidli 50 € kinkekaart

1 x Georg Ots Spa Hotelli kinkekaart

12.12.2023

3 x Lidli 50 € kinkekaart

1 x Georg Ots Spa Hotelli kinkekaart


19.12.2023

3 x Lidli 50 € kinkekaart

1 x Georg Ots Spa Hotelli kinkekaart

3 x Peaauhind iPhone 14 + 128GB

1 x Peaauhind NOVATOURSi kinkekaart väärtuses 3000 €


8. Loosimise viib läbi korraldaja kasutades elektroonset lahendust, mis tagab võitja juhuslikkuse. Võitjad avaldatakse veebilehel www.lidl.ee/deluxe-loos.

9. Korraldaja võtab võitjaga personaalselt ühendust osaleja poolt Lidl Plus rakenduses märgitud e-posti aadressil ja telefoni teel hiljemalt 7 päeva jooksul alates auhinna loosimisest. Kui võitjaga ei ole korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada 7 päeva jooksul alates auhinna loosimisest, on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ning loosida kampaanias osalejate seast uus võitja.

10. Auhinnad antakse üle võitjatele korraldaja poolt määratud ajal ja viisil Eesti Vabariigi territooriumil. Auhinnad saadetakse võitjale kulleriga ning selleks küsitakse võitjalt täiendavalt sobivat aadressi Eesti Vabariigis, kuhu elektroonika või kinkekaart toimetada. Kui võitja ei võta korraldajast olenemata põhjustel kokkulepitud ajal ja viisil auhinda vastu, on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ning loosida kampaanias osalejate seast välja uus võitja.

11. Kampaanias osalemise korral edastab Lidl Plus (mida haldab Lidl Stiftung & Co. KG) Lidl Eesti OÜ-le osalejate klienditunnuse ja võidu korral ka nende eesnime/nime ja telefoninumbri ning e-posti aadressi. Lidl Eesti OÜ võtab vastu ja töötleb kampaania ajal osalejate isikuandmeid vastutava töötlejana.

11.1. Auhindade võitjatelt küsitakse lisaks auhindade tarneaadressi. Kampaania korraldaja järgib isikuandmete töötlemisel kampaania reegleid, Lidli privaatsuspoliitikat (privaatsuspoliitikaga saab tutvuda aadressil: https://www.lidl.ee/et/info-klientidele/andmekaitse) ja isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR). Andmeid kasutatakse kampaania võitjate tuvastamiseks, auhinnaloosimise läbiviimiseks, võitjate avaldamiseks ja auhindade jagamiseks.

11.2 Auhindade jagamisel võidakse võitja nime avaldada Lidli reklaamis ja sotsiaalmeedias (nt pressiteates, lidl.ee, Facebookis jne). Lisaks on üldsuse (eelkõige teiste osalejate) huvides näha, et toimub loosimine ja et auhindu võidetakse. Osalejatel on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete avalikustamise või kättesaadavaks tegemise kohta või nõuda, et avalikustatud või kättesaadavaks tehtud teabe hulka vähendataks. Seda õigust saab kasutada, saates e-kirja aadressil andmekaitse@lidl.ee.

11.3 Lidl säilitab osalejate isikuandmeid 5 aastat pärast kampaania lõppu, et lahendada võimalikke vaidlusi.

11.4 Osalejatel on õigus saada tasuta teavet nende kohta säilitatud isikuandmete kohta. Lisaks on osalejatel õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist ning samuti õigus saada koopia oma andmetest struktureeritud kujul.

11.5. Osalejal on õigus igal ajal esitada vastuväiteid Lidli või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks vajalikule töötlemisele.

11.6 Samuti on osalejal õigus esitada kaebus andmekaitsealasele järelevalveasutusele – Andmekaitse Inspektsioonile, e-post – info@aki.ee, aadress Tatari 39, Tallinn 10134.


12. Kampaanias osalemise registreerimisvormi täitmisega kinnitab osaleja, et on nende reeglitega tuttav ja järgib neid.

13. Osaleja vastutab täielikult Lidl Plus rakenduses esitatud teabe õigsuse eest. Ebaõige teabe esitamisel võidakse auhind välja andmata jätta, samuti on risk, et auhind antakse välja valele inimesele.

14. Kampaania korraldaja ei vastuta auhinnavõitjale tekitatud võimalike kahjude eest, mis tulenevad auhinna vastuvõtmisest või kasutamisest. Auhinna vahetamine teise auhinna vastu või selle üleandmine kolmandatele isikutele ei ole lubatud. Korraldaja ei ole kohustatud hüvitama võitjale auhinna väärtust rahas.

15. Auhindadega seotud riiklikud maksud ja auhindade kulleriga võitjale toimetamise kulu kannab korraldaja. Auhinna saamisega seotud lisakulusid, mida käesolevates kampaania reeglites ei ole täpsustatud, näiteks transpordikulud või ööbimiskulude maksumus, ei kaeta.

16. Korraldajal on õigus keelduda auhinna väljastamisest, kui:

16.1. Võitjal puudub isikut tõendav dokument;

16.2. Võitja on esitanud Lidl Plus rakenduses valeandmed või Lidl Plus rakenduses olevad andmed ei ole vastavuses tema isikut tõendava dokumendiga;

16.3. Võitjaga ei ole võimalik tema esitatud telefoninumbril või meiliaadressil ühendust saada hiljemalt 7 päeva jooksul alates loosimise tulemuste selgumisest;

16.4. Võitja on mistahes viisil rikkunud kampaania reegleid.

17. Kampaania korraldaja ei vastuta rikkumiste eest, mis tulenevad reeglite mittetäitmisest osalejate poolt.

18. Kampaania korraldaja ei vastuta tehniliste probleemide eest (näiteks interneti häired, kahjustused), mis tekkisid kampaanias osalemiseks kasutatud tehnilistes seadmetes.

19. Võimalikke pretensioone ja küsimusi kampaania korralduse või auhinna saamise kohta saab esitada kampaania korraldajale Lidl Eesti OÜ-le emailile info@lidl.ee. Pretensioone saab esitada kuni 03.01.2024 ning pretensioonid lahendatakse hiljemalt 14 päeva jooksul alates nende saamisest.

20. Kampaania korraldaja ja osalejate õigused ning kohustused on määratletud käesolevates kampaania reeglites.

21. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata või asendada teist liiki samaväärsete auhinnaga, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele Lidli kampaanialehe, kodulehe või sotsiaalmeedia vahendusel.

22. Kõikides muudes, käesolevate reeglitega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

23. Reklaammaterjalides olev teave kampaania kohta on ainult informatiivne ja pildid illustratiivsed.


Toote number ja nimi

Toote number Toote nimi*

74966 Grillitud roheline spargel ATG 185g

75239 Käsnkook PREMIUM SK1

97271 Õli ja äädika kinkekomplekt

188112 Oliiviõli SK7

106647 Avokaadoõli

5711339 Grillitud paprika PIQUILLO ATG 215g

6205802 Nougati baar SK2

6400452 Šokolaad SK2 UTZ

86937 Jäätis pistaatsiamaitseline

92973 Pesto kaste SK6

92973 Pesto kaste SK6

97017 Kohvivürts SK3

96286 Šokolaadinööbid joogi valmista.SK3

97500 Pähklite segu pähklitangidega

117821 Ekstra neitsioliiviõli

117821 Ekstra neitsioliiviõli

118894 Joogišokolaadi SK2

118894 Joogišokolaadi SK2

139432 CANTUCCINI küpsised SK1

139432 CANTUCCINI küpsised SK1

140192 Tuunikala neitsioliivõlis ATG210g

140192 Tuunikala neitsioliivõlis ATG210g

148092 Vannamei viburhännak ASC SK1

148092 Vannamei viburhännak ASC SK1

152946 Olivenöl EXTRA VIRGIN

152946 Olivenöl EXTRA VIRGIN

168792 Köögiviljakrõpsud soolatud FSC

5505470 Aromatiseeritud pakitee FSC SK1

5604059 Kammkarbid SAUTERNESE kastm.külmut.

5610198 Makroonid UTZ

5612384 Lõhetartar

5614234 Pasteet

5614234 Pasteet

5617591 100 suupiste assortii

5700483 Suhkurdatud apelsin tumedas šok.

5700683 Pähklite ja puuviljade maiustus SK2

5700683 Pähklite ja puuviljade maiustus SK2

5703450 Sealiha sink

6000094 Pasteet oliividega LECCINO

6000094 Pasteet oliividega LECCINO

6000130 Artišokikreem

6000389 PANDORO sidrunikreemi täidisega

6000389 PANDORO sidrunikreemi täidisega

6002044 Saut? mereandidest

6003908 Puraviku-baklažaanikreem

6003908 Puraviku-baklažaanikreem

6400271 Akaatsiamesi kärgstruktuuriga

6400271 Akaatsiamesi kärgstruktuuriga

7100161 Himaalaja kivisool

7100161 Himaalaja kivisool

70863 Kartulirosetid

97073

139429 Kartuligratiin SK4

181488 Spargel suitsutatud seapeekoniga

186184 Nuudlid SK10

186184 Nuudlid SK10

5709422 Apelsin šokolaadis, FAIRTRADE

6000386 Viigimarja-sinepikaste

6009271 Kapparid valge veini ääd.,ATG 110g

2394 Liköör söödava kullaga 40%

6013364 Majonees suvitrühvliga

6013364 Majonees suvitrühvliga

6205961 KALAMATA Oliivid kiviga, ATG 200g

6205961 KALAMATA Oliivid kiviga, ATG 200g

6610743 Punase peedi krõpsud

7203755 Mesi kreeka pähklitega

7700687 Pistaatsiapähkliõli röstitud

7707886

6005748 Mandlipasta SK3

2395 Jahvatatud,röstitud kohv SK1

5200920 Valik valminud juustu SK2

63350 Keedusink itaaliapärane

146235 Dessert SK11

139010 Salami vorst sealiha,metssiga SK2

5102649 Šveitsi juust TÊTE DE MOINE AOP

5716262 Piimadessert SK1

6003662 Munapasta seenetäidisega

6009532 Marineer. anšoovisef. ATG 120g SK5

6601721 BRIE juust täidisega SK1

6013276 Õhkkuivatatud sealihasink

7400119 Või CAMARGUE meresoolaga

30937 Juustukook SK15

62325 Toorsink JAMON SERR. GRAN RESERVA

2185 Röstitud kohvioad SK2 UTZ

154990 Vikerforelli mari, ASC

159521 Kreekast pärit oliiviõli SK1

167522 Burgundiapärased viinamäeteod

180023 Piimajäätis TARTUFO SK1

180067 Puuvilja määre SK1

192758 Juust SK1

193976 Veiselihapeekon

5228046 Juustukook SK4

5228046 Juustukook SK4

5504102 Maitsestatud must tee SK1

5608315 Parditerriin valgete suvitrühvli.

5609899 NEUFCHATEL KPN pehme juust

5700488 Makaronid FUSILLIONI

5713951 Artišoki südamikud ATG 250g

6000079 Makaronid TORTELLONI SK4

6015815 Dessert mango ja granadilliga

6707986 Salaami sarapuupähklitega

6708129 Pasteet SK2

7405446 Šokolaadikoogid RFA SK2

7701257 Jaanalinnusteik

7701288 Austraalia känguru steik

48618 Dessert CREME BRULEE

6000082 Ravioli täidetud RICOTTA

6000089 Anšoovisefilee oliiviõlis ATG 126g

6000091 Jahvatatud tšillikaunad oliiviõlis

6001246 Kaheksajalad tomatikastmes

6905756 Kaste AJVAR

63343 Õhkkuivatatud toorsink PROSCIUTTO

5907094 Kartulikrõpsud trühvli maitsega

6000457 Sealihavor.pistaatsiap.MORTADELLA

6003753 Juust GORGONZOLA ja MASCARPONE

6010321 Juust PARMIGIANO REGGIANO DOP

7607236 Jäätis soolat.karamel.ja kringliga

7700686 Sarapuupähkliõli röstit.pähklitest

7700688 Pähklituumaõli

168834 Kartuligratään SK8

140733 Seamaksapasteet SK1

92516 Dessert itaaliapärane SK10, UTZ

156223 Lõhe lehttainas SK1

5559311 Külmsuitsutatud sea sisefilee

5700993 Aromatiseeritud tee SK6

5704672 CHORIZO EXTRA Vorst SK1

6014704 GNOCCHI täidisega SK5

6008861 Šokolaadikoogid šokol.täidisega SK2

6504558 Külmsuitsutatud vikerforell SK1 ASC

6505978 Veiseliha koorega/kastmega SK1

24923 Jäätis SK2

25949 Juust CAMEMBERT

59022 Toorjuust SK3

69869 Neitsioliivõli maitsestatud SK5

87019 Pasta CAPPELLETTI SK3

137814 PROFITEROLES soolakaramell. RFA

154115 Pähklite valik šokolaadis UTZ

193768 Nahaga kohafilee

5200922 BLUE STILTON Kõva juust

5307387 Jõhvikakaste SK1

5614309 Jõulutee SK1 RFA

5707033 Sink SERRANO DUROC

6000244 Carpaccio õlis marin.kahek. ATG 80g

6004370 Šokolaadikoogid šokol. täidisega

6002491 Leivamääre SK1

6009957 Kuivatatud ja soolatud salaami

6504732 CARPACCIO juustu ja oliiviõliga

6600758 Jäätise dessert UTZ SK2

6600759 Jäätise dessert UTZ SK1

6700624 Kuumsuitsutatud Praha sink

7406080 Dessert CHEESECAKE SK1

6400452 Šokolaad SK2 UTZ

155960 Vannamei viburhännak ASC

63494 Dessert TIRAMISU UTZ

88252 Tuuletaskud UTZ

6000083 TORTELLONI juustu ja lõhega

6005583 BURRATA toorjuust koorega

6700101 Salaamivorst SK2

7400483 Belgia pasteet SK3, FSC

5610121 Valik suupisteid kuuse kujul

7715048 Vasikaliha medaljonid

141100 Viilutatud Atlandi lõhe, ASC

149339 Suupistevalik ja salaami

195294 Juustu-valmistis ja täidisega SK11

5505125 Haneliha täidisega pelmeenid SK2

5609364 Kuivatatud vorst pistaatsiatega

59562 Kuivatatud datlid

7403842 Kroketid juustutäidisega

7406418 Makrooni PARTY DESSERT XXL

6008854 Dessert biskviidiga SK1

176206 Kuivatatud sink, laagerdunud 9 kuud

7714649 Austraalia talle tagaosa

6006171 Tiramisu dessert

6601450 LUXUS Saiaviil SK1

7406530 Mini koogikesed tumeda šokol., RFA

138069 Valik kalasuupisteid, ASC

168761 Piimadessert SK1

7406620 Magustoit SK1

28370 Homaar

5714918 Vaakumis pastöriseeritud kaheksajala jalad

5601821 Šampanjamaitseline jäätis

2446 Deluxe kinkekarp S

2447 Delux kinkekarp M

2448 Delux kinkekarp L

* Kaupadel võivad olla poes erinevad nimed