Privaatsuspoliitika

1. Tarbijamängu "Luulepeitus" (edaspidi - tarbijamäng) Lidl Eesti OÜ, registrikood 14131773, aadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 (edaspidi - Korraldaja).

2. Tarbijamängu läbiviimise korra määrab Korraldaja vastavalt kehtivatele reeglitele ja reeglite järgimine on kohustuslik kõigile tarbijamängus osalejatele.

3. Tarbijamängu territoorium – Eesti Vabariik. Tarbijamängus võivad osaleda kõik Eesti Vabariigi elanikud, kes on saanud 13-aastaseks.

4. Tarbijamäng kestab perioodil 19. november 2022 kuni 19. detsember 2022. Tarbijamängus osalemine on avatud 19. november 2022 kell 10.00 kuni 18. detsember 2022 kell 23:59.

5. Tarbijamängus osalemiseks peab osaleja leidma luulerea ja registreerima oma osaluse veebilehel www.lidl.ee/et/joulud/osale-loosis.

  • Auhinnaloosis osalemiseks peab osaleja pärast luulerea leidmist liikuma Jõulude vahelehele ning klikkima Luulepeituse bänneril. Seejärel suunatakse osaleja veebilehe rubriiki, kus tal palutakse täita vorm, et Korraldaja saaks loosiõnne korral võtta võitjaga ühendust ja toimetada auhinna postiteenuse kaudu kohale. Postiteenuse kulu kannab Korraldaja. Auhinna üleandmise vorm peab sisaldama: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber.  Korraldaja võtab teiega ühendust ja palub teil esitada oma tegelik aadress, kuna auhind toimetatakse kohale postiteenuse kaudu.
  • E-posti aadressi esitades saab osaleja nõustuda ka uudiskirja saamisega, kuid see ei ole auhinna saamise kohustuslik tingimus. 
  • Kui vorm on täidetud, ilmub lidl.ee veebilehel teade, et vorm on edukalt täidetud ja kinnitab loosis osalemist.
  • Loosimises osalevad kõik luulerea  leidnud ja oma osaluse registreerinud kliendid.
  • Osalemisel limiit puudub, seega saab üks inimene osaleda mängus mitu korda.
  • Võitjatega võetakse ühendust e-maili teel. Kui e-mailile ei vastata 5 tööpäeva jooksul on korraldajal õigus loosida auhind uuele võitjale.

6. Tarbijamängus osalemiseks ei ole vaja sooritada ostu ega maksta osalustasu.

7. Tarbijamängu ajal kogub ja töötleb Korraldaja teatud isikuandmeid. Andmeid kasutatakse tarbijamängu võitjate väljaselgitamiseks ja auhindade üleandmiseks. Vastavalt privaatsuspoliitikale ja tarbijamängu reeglitele töödeldakse isikuandmeid tarbijamängu läbiviimise eesmärgil. Korraldaja isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega saab tutvuda siin.  Tarbijamängu reeglid on leitavad siit. Korraldaja kinnitab, et töötleb tarbijamängus osalejate isikuandmeid kohaldades ja järgides kõiki isikuandmete kaitse põhimõtteid ning töötleb isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik kampaania läbiviimiseks. Tarbijamängus osalemisega annab osaleja Korraldajale nõusoleku võidu korral avaldada võitja ees- ja perekonnanime sotsiaalmeedias ilma võitjale selle eest tasu maksmata või täiendavat kokkulepet sõlmimata.

Andmete esitamisega enda kohta on osaleja informeeritud ja ei ole vastu oma isikuandmete töötlemisele "Luulepeitus" tarbijamängu raames.

9. Tarbijamängus osalemisega kinnitab osaleja, et ta on tutvunud käesolevate reeglitega ja järgib neid.

10.  Osaleja kinnitab, et veebilehel www.lidl.ee esitatud teave vastab tõele. Osaleja vastutab esitatud teabe täpsuse eest. Väärad andmed võivad põhjustada auhinna väljastamata jätmise või ebaõige saatmise.

11. Auhinnafond:

12 (kaksteist) Lidli toodete Favorina/Deluxe kinkekarpi väärtusega vähemalt 50 (viiskümmend) eurot. Kogu auhinnafondi väärtus on 600 (kuussada) eurot.

12. Auhindade loosimised toimuvad järgmistel kuupäevadel: 28.11.2022; 05.12.2022; 12.12.2022 ja 19.12.2022. Iga loosimisel loositakse välja viis (3) võitjat. 

Loosimise viib läbi loosi korraldaja kasutades elektroonset lahendust, mis tagab võitja juhuslikkuse.

13. Korraldaja ei vastuta kahju eest, mis võib auhinna võitjale auhinna saamise või kasutamise tagajärjel tekkida. Auhinda ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu, auhinda ei saa üle anda kolmandatele isikutele. Tarbijamängu auhinda ei saa võita kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud.

14. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulud, mis ei ole nendes reeglites sätestatud, näiteks telefonikulud, ei kuulu hüvitamisele.

15. Korraldaja ei vastuta Osalejal tekkinud tehniliste probleemide eest, mis on põhjustatud tehniliste seadmete defektidest, mille abil tarbijamängu korraldatakse, või Interneti-katkestustest.

16. Tarbijamänguga või auhinna kättesaamisega seotud küsimusi võib esitada Korraldajale e-maili aadressil digi@lidl.ee.

17. Korraldaja ja osalejate õigused ja kohustused on sätestatud käesolevates reeglites.

18. Kõik tarbijamängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teatades sellest meedia vahendusel.

19. Reklaammaterjalides olev teave tarbijamängu kohta on ainult teavitamise eesmärgil. Korraldaja jätab endale õiguse muuta tarbijamängu reegleid igal ajal ja ilma ette teatamata, et tagada tarbijamängu turvaline ja õiglane läbiviimine. Reeglite muudatused jõustuvad alates nende avaldamise kuupäevast.