Teie tootehuvide ja poe kindlakstegemise eesmärk

Selleks, et võimaldada teile Lidl Plus liikmesuse eeliseid ja pakkuda teile ja teistele klientidele parimaid võimalikke individuaalseid pakkumisi ning viia läbi suunatud kliendiküsitlusi, soovime teid paremini tundma õppida. Selleks selgitame kõigepealt kõigi punktis 1 loetletud isikuandmete, eelkõige teie Lidl Plus'i tehinguandmete ning Lidli veebipoest või muudest eespool kirjeldatud rakendustest, veebisaitidest või digiteenustest saadud teabe põhjal välja, millised tooted, eripakkumised ja teenused võiksid teile huvi pakkuda ja asjakohased olla. Kasutame selle seose kindlaksmääramiseks matemaatilis-statistilisi meetodeid. Selleks võrreldakse teie isikuandmeid teiste klientide andmetega. Selle võrdluse põhjal saame seejärel järeldada, millised muud tooted ja kampaaniad, millest teised sarnaste huvidega kliendid on olnud huvitatud, võiksid samuti huvi pakkuda nii teile kui ka teistele klientidele.


Selle teabe abil saame juhtida teie tähelepanu näiteks teie lemmiktoodete sooduspakkumistele Lidl Plus’i rakenduses ja vastava veebipoe või individuaalse digiteenuse veebilehel, pakkuda teile näiteks erilisi soodsaid hindu, sooduskuponge ja muid teile mõeldud soodustusi ning teavitada teid huvitavatest pakkumistest sortimendi eripakkumiste raames.


Selleks saate (võimaluse korral personaalset) teavet toodete, kampaaniate, konkursside, uute teenuste ja uudiste kohta voogedastus-, filiaali-, veebipoe-, lille-, foto- ja reisipakkumiste, [ tootevaliku] ja küsitluste kohta.


Rakenduse kasutamise mõõtmisega (vt eespool) saame ka üldist teavet Lidl Plus rakenduse optimeerimise ja meie reklaamikampaaniate edukuse kohta. Lisaks anname reklaamipartneritele statistiliselt töödeldud anonüümseid andmeid (nii teie rakenduse kasutamise kui ka teie ostetud toodete põhjal) nende reklaamikampaaniate edukuse kohta, arveldamise ja turunduskampaaniate optimeerimise eesmärgil. Meie reklaamipartnerid ei saa seda teavet teie isikuga tagasiulatuvalt seostada.


Lisaks kasutatakse teie isiku ja/või e-posti aadressi määramise all olevaid personaliseeritud kasutajaprofiile, et kohandada võimalikku turunduslikku lähenemist, eelkõige uudiskirjade kujul, teie isiklikele huvidele ja parandada veebipakkumisi. See kasutajaprofiil sisaldab seega ka teavet teie Lidl Plusi kasutamise kohta.


Need töötlemistoimingud toimuvad õiguslikul alusel, mis lubavad meil töödelda isikuandmeid niivõrd, kuivõrd see on vajalik teenuse kasutamiseks või lepingu täitmiseks (IKÜM artikkel 6 lõige 1 b).


Kui olete andnud vastava nõusoleku, võib sellesse profiili lisada ka teavet, mida oleme teie lõppseadmest lugenud. Sellistel juhtudel töötleme teie isikuandmeid IKÜM’i artikli 6 paragrahv 1 a) alusel. See kehtib andmete töötlemise kohta, mida on kirjeldatud eespool punktides "Veebipood", "Kasutajakäitumise analüüs" ja "Uudiskiri/ tõuketeated/ SMS-id", samuti andmete edastamise kohta meie reklaamipartneritele (reklaami)sisu esitamiseks kolmandate isikute teenustes.

Lisaks profiili informatiivse väärtuse suurendamisele kasutame neid tulemusi ka Lidl Plus'i rakenduse ja meie muude veebiteenuste optimeerimiseks, tingimusel, et see on teie nõusolekuga kaetud. Selle õiguslik alus on samuti IKÜM’I artikkel 6 paragrahv 1 a).