Privaatsuspoliitika

Täname teid, et olete huvitatud osalemisest küsitluses, mis käsitleb ostukogemust meie poodides.


Me suhtume teie isikuandmete kaitsesse suure vastutustundega ja püüame seetõttu tagada teie õiguse säilitada kontrolli oma isikuandmete üle (informatsiooniline enesemääramine). Selles privaatsuspoliitikas on selgitatud, milliseid isikuandmeid ning millal ja mis eesmärgil me kogume, töötleme ja kasutame.


1. „Vastutav töötleja“ isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõike 7 tähenduses

Kui selle privaatsuspoliitika üksikutes lõikudes (mis on sellisena pealkirjadega tähistatud) ei ole ette nähtud teisiti, on töötlemise eest vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõike 7 tähenduses:


Lidl Eesti OÜ

Isikuandmete kaitse

A. H. Tammsaare tee 47

11316 Tallinn, Eesti

andmekaitse@lidl.ee


2. Küsitlusprogrammi kasutamine

2.1 Logifailid

Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie veebilehele pöördumisel saadab teie lõppseadmes kasutatav brauser automaatselt ja ilma teiepoolse tegevuseta järgmised andmed:

 • teie IP-aadress
 • juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg
 • päringufaili nimi ja URL
 • veebileht või rakendus, millelt pöördumine toimus (saatja URL)
 • teie internetiga ühendatud arvuti brauser ja, kui see on asjakohane, operatsioonisüsteem ning
 • teie internetiteenuse osutaja nimi
 • kordumatu kasutajatunnus
 • kordade arv, mil te olete varem küsitlustes osalenud
 • küsitlustele vastamiseks kulunud aeg

meie veebilehe serverile ja need salvestatakse ajutiselt logifailis järgmistel eesmärkidel:

 • meie veebilehe serverile ja need salvestatakse ajutiselt logifailis järgmistel eesmärkidel:
 • tõrkevaba ühenduse tagamiseks
 • meie veebilehe või rakenduse mugava kasutamise tagamiseks
 • võltsitud küsitlusvastuste vältimiseks ja
 • süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse analüüsimiseks.

Palun pidage silmas, et esimese 7 päeva jooksul pärast küsitluse sulgumist on meil teoreetiliselt võimalik tuvastada IP-aadress, mida kasutasite Storefinderis. Kuid me ei kasuta seda võimalust ja samuti on meil ettevõttesiseste juhiste kohaselt keelatud seda teha.


IP-aadressi töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Eespool esitatud andmetöötluse eesmärgid kujutavad endast meie õigustatud huvi.


Vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad

Me palkame oma kliendiküsitluste korraldamiseks spetsiaalsed teenuseosutajad, eriti need, kes on spetsialiseerunud kliendiküsitlustele. Nad töötlevad teie andmeid meie nimel volitatud töötlejatena. Kõik nad on hoolikalt välja valitud ja seotud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 kohase lepinguga. Kõik meie küpsiseloendis teenuseosutajana loetletud ettevõtjad tegutsevad volitatud töötlejatena meie nimel.


Säilitamisaeg ja säilitamisaja kindlaksmääramise kriteeriumid

Küsitluse täitmiseks vajalikku aega puudutavad andmed arhiveeritakse 90 päeva pärast ja kustutatakse seejärel jäädavalt 14 päeva hiljem. See on vajalik küsitluste pikaajalise hindamise võimaldamiseks, et vältida mistahes võltsitud küsitlusvastuseid.


Ülejäänud logifailid arhiveeritakse 7 päeva pärast ja kustutatakse jäädavalt 14 päeva pärast.

2.2 Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamine kasutusandmete töötlemiseks

Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie, Lidl Stiftung & Co. KG, oleme vastutav töötleja andmetöötluse mõttes seoses küpsiste ja muude samasuguste kasutusandmete töötlemise tehnoloogiate kasutamisega kõigil (alam-)domeenidel www.lidl.ee.


Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse (süle- ja tahvelarvuti, nutitelefon jne) meie veebilehe külastamisel. Küpsised ei tekita teie lõppseadmele kahju ega sisalda viirusi, Trooja viiruseid ega muud pahavara. Küpsis salvestab teatud infot, mis tekib seoses kasutatava konkreetse lõppseadmega. Kuid see ei tähenda, et teie isik saab meile kohe teatavaks.


Tehniliselt vajalikke küpsiseid ja muid tehniliselt vajalikke tehnoloogiaid kasutatakse kasutusandmete töötlemiseks meie küsitluse korraldamisel.


Küpsistest ja muudest meie kasutatavatest tehnoloogiatest, sealhulgas töötlemise eesmärkidest, säilitamisajast ja mistahes kaasatud kolmandast isikust teenusepakkujatest ülevaate saamiseks tutvuge meie allpool esitatud küpsiste loendiga.


Sõltuvalt eesmärgist hõlmab kasutusandmete töötlemiseks tehniliselt vajalike küpsiste ja samasuguste vajalike tehnoloogiate kasutamine eelkõige järgmisi isikuandmete tüüpe:

 • mitmetel alamlehekülgedel sisendite meeldejätmiseks (nt teie küpsiseseadete salvestamiseks) mõeldud kasutajasisendid
 • turvalisusega seotud sündmused (sisendi petturliku käitumise tuvastamine).

Tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, sest meil on andmete kogumise vastu (jagatud) õigustatud huvi, et täiustada oma poe pakkumisi.


Küpsiste loend

KategooriaNimiTeenuseosutajaTüüpEesmärkKehtivusaeg
VajalikNSC_tvswfz.-nfebmmjb.dpnMedalliaVajalikKüpsist kasutatakse koormuse tasakaalustamise lubamiseksSessioon
VajalikConsentMedalliaVajalikSalvestab, kas vastaja on nõustunud küpsise tingimustega.1 aasta
VajalikADRUMAppDynamicsVajalikAitab aru saada vastaja kogemusest ja pakub tuge.Sessioon

Vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad

Kui kasutame kasutusandmete töötlemiseks küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, palkame andmete töötlemiseks spetsiaalsed teenuseosutajad, eriti need, kes on spetsialiseerunud kliendiküsitlustele.


Nad töötlevad teie andmeid meie nimel volitatud töötlejatena. Kõik nad on hoolikalt välja valitud ja seotud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 kohase lepinguga. Kõik meie küpsiseloendis teenuseosutajana loetletud ettevõtjad tegutsevad volitatud töötlejatena meie nimel.


Säilitamisaeg ja säilitamisaja kindlaksmääramise kriteeriumid

Küpsiste säilitamisaja kohta info saamiseks tutvuge meie eespool esitatud küpsiste loendiga.

3. Kliendikogemuse küsitlus

Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Me kasutame oma kliendiküsitlust, et koguda andmeid teie subjektiivse ostukogemuse kohta, nii et saame pidevalt täiustada teie ostukogemust meie poodides.


Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, s.t meie jagatud õigustatud huvi teie ostukogemuse täiustamiseks meie poodides.


Vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad

Me palkame andmete töötlemiseks spetsiaalsed teenuseosutajad, eriti need, kes on spetsialiseerunud kliendiküsitlustele. Nad töötlevad teie andmeid meie nimel volitatud töötlejatena. Kõik nad on hoolikalt välja valitud ja seotud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 kohase lepinguga.


Säilitamisaeg ja säilitamisaja kindlaksmääramise kriteeriumid

Me kustutame või anonüümime teie isikuandmed hiljemalt 90 päeva pärast lõppvastuse ärasaatmist.


Küsitlustulemusi säilitatakse 12 kuud, mille järel kõik andmed koondatakse küsitluse korraldamise kuu alguseks, nii et küsitlust ei saa siduda mingi konkreetse kuupäeva/kellaajaga.

4. Klienditeeninduse poolne ühendusevõtmine

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Kui sisestate meiega ühenduse võtmiseks oma nime, meiliaadressi või telefoninumbri, töötleme neid ja teie kliendihinnangut ainult teiega ühenduse võtmise ja teie päringu töötlemise eesmärgil. Töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, s.t meie jagatud õigustatud huvi teie päringu ja/või tagasiside kiire töötlemise vastu, et täiustada teie ostukogemust.


Vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad

Me palkame andmete töötlemiseks spetsiaalsed teenuseosutajad, eriti need, kes on spetsialiseerunud klienditeenindusele ja kliendiküsitlustele. Nad töötlevad teie andmeid meie nimel volitatud töötlejatena. Kõik nad on hoolikalt välja valitud ja seotud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 kohase lepinguga.


Säilitamisaeg ja säilitamisaja kindlaksmääramise kriteeriumid

Teie isikuandmed kustutatakse 90 päeva pärast meiega ühenduse võtmist.

5. Auhinnakonkursid

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Isikuandmeid, mida esitate auhinnakonkursil osalemisel (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, meiliaadress, tänav, majanumber, linn, sihtnumber) kasutatakse ainult auhinnakonkursi korraldamiseks. Lisaks võime oma veebisaitidel ja sotsiaalmeedias võitjate väljakuulutamisel avaldada teie kohta järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanime algustäht, telefoninumbri neli viimast numbrit. Töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.


Vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad

Me palkame andmete töötlemiseks auhinnakonkurssidele spetsialiseerunud teenuseosutajad. Nad töötlevad teie andmeid meie nimel volitatud töötlejatena. Kõik nad on hoolikalt välja valitud ja seotud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 kohase lepinguga.


Säilitamisaeg ja säilitamisaja kindlaksmääramise kriteeriumid

Auhinnakonkursi ja võitjate väljakuulutamise lõpus osalejate isikuandmed kustutatakse. Mitterahaliste auhindade korral säilitatakse võitjate andmed seadusjärgsete garantiinõuete aja vältel, et vajaduse korral algatada korrigeerivad meetmed või vahetada välja defektne auhind.

6. Andmete edastamine väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse

Kui edastame andmeid vastuvõtjatele mõnes kolmandas riigis (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda), on see näha vastuvõtjate ja vastuvõtjate kategooriate andmetes vastava andmetöötluse kirjelduses. Mõned kolmandad riigid on Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsusega sertifitseeritud riikidena, mille isikuandmete kaitse tase on võrreldav Euroopa Majanduspiirkonna asjaomase tasemega. Nende riikide loend on saadaval aadressil https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF. Kui konkreetses riigis ei ole võrreldavat andmekaitsestandardit, rakendame teisi meetodeid, tagamaks, et piisav andmekaitse tase oleks tagatud muude vahenditega nagu siduv kontsernisisene eeskiri, Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimused isikuandmete kaitse kohta, sertifikaadid või tunnustatud tegevusjuhendid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga (ptk 8).

7. Andmesubjekti õigused

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 15 lõike 1 ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse (IKS) § 24 kohaselt on teil õigus taotleda tasuta teavet teie kohta säilitatavate isikuandmete kohta.


Seadusejärgsete nõuete täitmise korral on teil samuti õigus oma isikuandmete parandamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16), kustutamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17) ja nende töötlemise piiramisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18).


Kui töötlemise alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, on teil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 kohaselt õigus esitada vastuväiteid. Kui esitate töötlemisele vastuväiteid, lõpetatakse seejärel teie andmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles vastuväite esitanud andmesubjekti huvid.


Kui olete esitanud töödeldavad andmed ise, on teil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 20 kohaselt õigus andmete ülekandmisele.


Kui andmetöötlus toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt antud nõusoleku alusel, võite selle nõusoleku igal ajal edaspidi kehtima hakkavalt tagasi võtta, ilma et see mõjutaks eelneva töötlemise seaduslikkust.


Eespool nimetatud juhtudel või küsimuste või kaebuste korral kirjutage andmekaitseametnikule või saatke talle e-kiri.


Samuti on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele. Andmekaitse järelevalveasutus asub riigis, kus te elate või kus on vastutava töötleja alaline asukoht ja mille kohtualluvusse ta kuulub.

8. Muud küsimused

Kui teil on oma isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise kohta lisaküsimusi, võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole:


Lidl Eesti OÜ

Isikuandmete kaitse

A. H. Tammsaare tee 47

11316 Tallinn, Eesti

andmekaitse@lidl.ee