Banner

Rikkumisest teatamine

RIKKUMISEST TEATAMINE

Ausus ja läbipaistvus on olulised, et tagada klientide, äripartnerite ja töötajate jätkuv usaldus Lidli vastu. Ettevõtte tegevuspõhimõtete järgimise tagamiseks soovime potentsiaalselt ebaseaduslikku tegevust varakult avastada. Seetõttu soovime saada teavet võimalike õigusrikkumiste kohta. Õigusrikkumine on määratletud kui juhtumid, kus meie töötajad rikuvad oma ülesannete täitmisel kodu- või välisriigis kehtivaid õigusnorme või sisemisi tegevusjuhiseid, samuti juhtumid, kus töötaja suhtes on toimunud rikkumine. Näiteks: korruptsioonijuhtumid, konkurentsiõiguse rikkumised, isikuandmete kaitse rikkumised, samuti raamatupidamis-, finants- ja maksurikkumised.


Samuti on kasulik klientide ja äripartnerite abi, et saada õigel ajal teada õigusrikkumistest ning õigusrikkumiste ennetamiseks. Õigusrikkumistest saab teatada erinevatel viisidel. Ükskõik, millise viisi te valite, tagame, et iga teade vaadatakse hoolikalt läbi ja teie soovi korral on teavitus anonüümne.


Seetõttu soovime, et te teavitaksite meid kõigist meie äritegevust mõjutavatest õigusrikkumistest loetletud konfidentsiaalsete teavituskanalite kaudu.

  • Õigus- ja vastavusosakonnale vastavusspetsialistile aadressil compliance@lidl.ee;
  • BKMSi veebipõhises teavitussüsteemis - klõpsake siia või kopeerige link https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=12ldl12&c=-1&language=est;
  • Ettevõtteväline usaldusadvokaat - kontaktandmed:

Advokaadibüroo HansaLaw OÜ

tel. +372 660 3800

e-post: lidl@hansalaw.ee

Gonsiori 7, 10117 Tallinn, Eesti


Iga teavitus on konfidentsiaalne ja ei kahjusta mingil moel teavitavat osapoolt