Banner

Uudiste privaatsuspoliitika

Uudiste privaatsuspoliitika

Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Te saate anda nõusoleku Lidli uudiste saamiseks meie veebilehel, rakenduses ja muudel platvormidel. Kui te olete andnud nõusoleku uudiste saamiseks, siis kasutame me teie e-posti aadressi ja teatud juhtudel teie nime toodete, kampaaniate, auhindade loosimiste, uudistoodete, kaupluste pakkumiste, fotode ja reisipakkumiste alase info saatmiseks ning klientide rahulolu hindamiseks. Me säilitame ja töötleme selliseid andmeid uudiskirja saatmise eesmärgil.


Uudissisu hõlmab teavet kampaaniate (pakkumiste, allahindluste, auhindade loosimiste jms) ning Lidli kaupade ja teenuste kohta.

Uudiskirja saatmise eesmärgil andmete töötlemise õigusliku aluse moodustavad teie nõusolek ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Te saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.


Selleks et veenduda e-posti aadressi vigadeta sisestamises, kasutame me topeltkinnitamise protseduuri. Pärast seda, kui te sisestate uudiste tellimise väljale oma e-posti aadressi, saadame me teile kinnituslingiga e-kirja. Teie e-posti aadressi ei lisata meie postitusnimekirja, kuni te ei vajuta kinnitamiseks sellele lingile.