Banner

Kinkekaart

Tee üks hea kingitus

Poe külalistel on võimalus osta kinkekaarte väärtusega 10, 20, 30 ja 50 eurot. Kinkekaarte saab kasutada kauba eest tasumisel mistahes Lidli kaupluses üle kogu Eesti.

Text And Image Section


Kasutustingimused

Kui sinu ostusumma ületab kinkekaardil märgitud summat, on võimalik puuduv osa maksta sularahas või pangakaardiga. Kaardiga saab tasuda soovitud arv kordi, kuni kaardil olev raha on ära kasutatud. Kinkekaarti ei saa sularaha vastu vahetada. Kinkekaart kehtib 12 kuud alates selle ostmise või väljastamise kuupäevast.

LIDLI KINKEKAARDI TINGIMUSED

1.1. Järgmistes kinkekaardi tingimustes (edaspidi tingimused) sisalduvad tingimused kehtivad Lidl Eesti OÜ, registrinumber 14131773 (edaspidi Lidl) väljastatud plastikust ja/või elektroonilises (PDF formaadis) kinkekaartidele (edaspidi kinkekaart). Kinkekaart on isikustamata füüsiline kaart.


1.2. Käesolevad tingimused moodustavad lepingu Lidli ja kinkekaardi kasutaja (edaspidi kinkekaardi kasutaja) vahel ning kehtivad kinkekaardi ostmisele ja kasutamisele. Kinkekaarti ostes või kasutades nõustub kasutaja käesolevate tingimustega. Tingimused on saadaval kõigis Lidli kauplustes, mis asuvad Eesti Vabariigi territooriumil, samuti veebisaidil www.lidl.ee.


1.3. Lidl jätab endale õiguse tingimusi muuta, andes sellest ette teada saidil www.lidl.ee avaldatava teatega.


1.4. Kinkekaarti võib kasutada üksnes tingimustes kirjeldatud viisil.

2.1. Kinkekaardiga saab tasuda ostude eest kõigis Lidli kauplustes, mis asuvad Eesti Vabariigi territooriumil (edaspidi vastuvõtukohad). Kinkekaardi edasimüümine on keelatud.


2.2. Kinkekaardid võivad olla plastikust (müüakse Lidli kauplustes) või elektroonilised - PDF-formaadis. Saadaval on järgmise väärtusega plastikust kinkekaardid: 10 eurot, 20 eurot, 30 eurot ja 50 eurot. PDF formaadis elektroonilisi kaarte on võimalik saada väärtusega 1 EUR kuni 1000 EUR. Kinkekaardile ei saa raha juurde laadida, seda ei saa tagastada ning seda ei saa vahetada rahaks või teisteks kinkekaartideks (20-eurost kinkekaarti ei saa näiteks vahetada kahe 10-eurose kinkekaardi vastu).


2.3. Kinkekaarti võib kasutada rohkem kui ühe korra ning kaardil olevat summat võib kasutada mitme ostu tegemiseks. Kui kauba eest tasumisele kuuluv summa ületab kinkekaardi väärtuse, saab puuduoleva summa maksta sularahas või pangakaardiga, aga esmase maksevahendina tuleb esitada kinkekaart. Kui valitud kauba väärtus on väiksem kui kinkekaardi väärtus, ei kuulu vahesumma tagastamisele, aga seda saab kasutada järgmis(t)e ostu(de) tegemisel.


2.4. Kinkekaarti ei saa kasutada teiste kinkekaartide ostmiseks.


2.5. Kinkekaardi saldo on näha viimasel ostutšekil. Saldot saab kontrollida ka veebisaidil www.lidl.ee ning iga vastuvõtukoha kassas. Kuna kaardi kasutamine on anonüümne, ei ole võimalik näha iga maksetehingu üksikasju.


2.6. Kinkekaardi ostmisest või sellega tasumisest vastuvõtukohas võidakse keelduda, kui on põhjendatult alust arvata, et tehing toimub rahapesu eesmärgil.


2.7. Kui kinkekaardiga maksmisest keeldutakse, antakse kinkekaardi kasutajale sellest makseprotsessi käigus teada.

3.1. Kinkekaardiga tasumine ja selle saldo kontrollimine on tasuta.

4.1. Kinkekaart kehtib 12 kuud alates selle ostmise või väljastamise kuupäevast. Kinkekaart aktiveeritakse kassas peale selle nominaalväärtuse eest täies ulatuses tasumist, või väljastamise päeval, kui selline kinkekaart on väljastatud vautšerina - nii plastikust, kui ka elektrooniliselt PDF formaadis. Kui kinkekaarti ei kasutata enne selle kehtetuks muutumist, ei kuulu sellel olev summa hüvitamisele ja kinkekaart blokeeritakse automaatselt.


4.2. Kui kinkekaardil olev summa on ära kasutatud, blokeeritakse kinkekaart automaatselt.

5.1. Kinkekaardiga tehtud maksed on pöördumatud.


5.2. Lidl ei vastuta kinkekaardi kaotsimineku, varguse, väärkasutuse või loata kasutamise eest. Lidl ei vastuta kinkekaardi kolmanda isiku kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest. Kolmandate isikute poolt kasutatud summa kinkekaardi ostjale ega kinkekaardi õigustatud kasutajale hüvitamisele ei kuulu.

6.1. Kinkekaardi kasutajal on kohustus hoida kaart kindlas kohas ning kaitsta seda kolmandate isikute loata juurdepääsu eest.


6.2. Kahjustunud triipkoodiga kinkekaarti ei asendata ja kaardil olnud summa ei kuulu hüvitamisele.

7.1. Klõpsake siia, et võtta ühendust meie klienditeenindusmeeskonnaga.

8.1. Lidl ei vastuta vääramatu jõu tõttu tekkinud kahju hüvitamise eest, st seoses mässude, sõjategevuse, loodusõnnetuste, epideemiate või muude sündmustega, mida Lidl ei saa mõjutada

9.1. Kinkekaardi väljastamise eesmärgil kogutud isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse üksnes eeltoodud põhjustel.


9.2. Täpsemat teavet isikuandmete töötlemise kohta leiate meie privaatsuspõhimõtetest.

10.1. Käesolevatele tingimustele ning lepingulistele suhetele Lidli ja kinkekaardi kasutaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.


10.2. Kui mõni käesolevate tingimuste säte kaotab kehtivuse või muutub kehtetuks, ei mõjuta see tingimuste ülejäänud sätete kehtivust.

SALDO
Kinkekaardi staatus
Kehtivusaeg