Loosimises osalemise tingimused

Loosimise korraldaja on Lidl Eesti OÜ, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti, edaspidi "korraldaja". Loosimises osalemine toimub ainult siin esitatud tingimistel. Loosimises osalemine (vt täpsemalt punktist 3) kinnitab selgesõnaliselt alljärgnevate osalemistingimustega nõustumist.

1. Kes saab loosimises osaleda?

Osaleda saab enda nime all iga isik, kelle elukoht on Eestis ja kes on vähemalt 18-aastane ning on külastanud mõnda Lidli poodi. Loosimises osalemine on tasuta ja osalemisõigus ei olene eelnevalt antud hinnangust.

Kõigi Lidli ettevõtete töötajatel on loosimises osalemine keelatud.

2. Kui sageli ma tohin osaleda?

Iga osaleja tohib ühel loosimisperioodil osaleda ühe korra. Mitmekordse osalemise või ebaõigete registreerimisandmete esitamise korral võidakse loosimises osalemine ära keelata. Osalemine on võimalik ainult kuni jooksva nädala viimase päeva kellani 23:59, klõpsates Osale. Määravaks on süsteemi saabuva osalemisavalduse andmekirje elektroonilise registreerimise ajahetk.

3. Kuidas ma saan loosimises osaleda?

Eeltingimuseks on osalemine meie veebisaidil Arvamus- www.lidl.ee. korraldatud ostukogemuse alases küsitluses. Kõigile küsimustele vastamise järel saab osaleja, klõpsates nupul "Jah, ma soovin loosimises osaleda. Olen osalemistingimustega tutvunud.", täita osalemisvormi (vt täpsemalt punktist 4) ja nii loosimises osaleda. Loosimises osalemiseks klõpsates kinnitab osaleja täielikku nõustumist osalemistingimustega.

4. Millised andmed on osalemiseks vajalikud?

Loosimises osalemiseks on lisaks osalemistingimustega nõustumise kinnitamisele vajalikud osaleja isikuandmed, et võidu korral saaks osalejale auhinna saata. Osalemisvormil on nõutavad järgmised andmed:

  • perekonna- ja eesnimi
  • e-posti aadress
  • telefoni number

5. Mis juhtub minu isikuandmetega?

Loosimise korraldamiseks vajalikud andmed salvestatakse ainult sellel otstarbel ja neid kasutatakse ainult selle loosimisega seotud eesmärkidel. Loosimise raames kogutud andmeid töödeldakse ja kasutatakse elektrooniliselt, järgides kehtivaid andmekaitse õigusnõudeid. Loosi võitja telefoninumber edastatakse auhinna kättetoimetamiseks kullerile.

Andmeid talletatakse ainult seni, kuni see on kohaldatavate õigusaktide kohaselt selle kokkuleppe täitmiseks vajalik. Loosimise eesmärkide täitmise järel andmed kustutatakse.

6. Millal loositakse võitjad?

Kõigi loosimises osalejate vahel loositakse iga nädal välja kolm 30-eurost Lidli kinkekaarti. Võitjad loosib järgneva nädala teisipäeval välja korraldaja. Seejärel saadetakse võitjale seitsme päeva jooksul pärast loosimist esitatud e-posti aadressile teade.

Kui võitja ei anna endast 14 päeva jooksul pärast teavitamist märku, siis võidunõue aegub ja sama protseduuri kohaselt loositakse välja asendusvõitja. Kui kulleril ei õnnestu 7 päeva jooksul võitjaga telefoni teel ühendust võtta, siis võidunõue aegub ning loositakse välja uus võitja. Kinkekaardid saadetakse esitatud aadressile Eestis. Sularahas väljamakse, väljamakse muu ainelise vara kujul või auhindade ümbervahetamine ei ole võimalik.


Loosimises osalemisega nõustub osaleja sellega, et korraldaja avaldab võitja(te) eesnime, perekonnanime algustähe ja telefoninumbri neli viimast numbrit korraldaja sotsiaalmeedias ja veebilehel. Korraldaja jätab endale selle õiguse ilma võitjale selle eest tasu maksmata või täiendavat kokkulepet sõlmimata.

7. Mida ma pean veel arvesse võtma?

Ka siis, kui mõni nendest osalemistingimustest osutub või muutub kehtetuks, jäävad ülejäänud osalemistingimused kehtima. Korraldaja jätab endale õiguse osalemistingimusi muuta ja loosimise terviklust ohustavate raskuste tekkimise korral loosimise täielikult või osaliselt peatada. Korraldaja ei võta endale mitte mingit vastutust väljapoole oma mõjupiirkonda jäävate tehniliste ega muude probleemide eest. Kohtusse pöördumine on välistatud.