Lidl Plus политика конфиденциальности

Kehtivad alates: Juuli 2023

Versioon: 1.5.2


Suur tänu teie huvi eest Lidl Plusi vastu.


Lidl Plusi kõrgetasemelise privaatsuspoliitika ülevaade


Kes me oleme?


Me oleme Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Saksamaa (edaspidi "Lidl Stiftung" või "meie") ja klienditeenindusprogrammi Lidl Plus operaator. Meie vastutame nii teie isikuandmete töötlemise kui ka kaitse eest Lidl Plus'is.


Mis on Lidl Plus?


Lidl Plus on suunatud tarbijatele, kes soovivad saada personaalset teavet meie pakkumiste, kampaaniate ning valitud partnerite ja teiste Lidl Group’i kuuluvate ettevõtete toodete ja teenuste kohta. Me määrame teie huviprofiili teie ostukäitumise, meie rakenduse ja teiste Lidl Group’i digitaalsete teenuste kasutamise põhjal.


Milliseid isikuandmeid me teilt kogume?


Me kogume teie isikuandmeid, mille esitate Lidl Plus'ile registreerumisel. Lisaks kogume teie ostu- ja kasutuskäitumist seoses Lidl Plusi ja teiste teie poolt kasutatavate Lidl Group’i digiteenuste kasutamisega.


Miks me neid isikuandmeid kogume ja milleks me neid kasutame?


Me töötleme teie isikuandmeid peamiselt selleks, et täita meiega sõlmitud lepingut, mis on sõlmitud teie registreerumisega, st et määrata teie võimalikud huvid teie ostu- ja kasutuskäitumise põhjal seoses Lidl kontserni toodete ja teenustega ning pakkuda teile isikupärastatud teavet ja pakkumisi.


Kui olete andnud oma nõusoleku, saadame teile e-posti, tõuketeated või SMS-i teel teile kohandatud teavet Lidli praeguste kampaaniate ja pakkumiste kohta.


Lisaks on meil ka õigustatud huvi muuta teie kogemus seoses Lidl Plusiga võimalikult lihtsaks ja tõhusaks.


Kellele me teie isikuandmeid edastame?


Mõnel juhul edastame teie isikuandmeid teenusepakkujatele, kellel on meiega kirjalik leping ja keda me regulaarselt kontrollime. Need ettevõtted ei kasuta teie isikuandmeid omavoliliselt. Lisaks võidakse teie isikuandmeid edastada Lidli Group’i ettevõtetele, et esitada teile asjakohast sisu või viia läbi vastava Lidl Group’i ettevõtte korraldatud konkurss, kui olete andnud selleks nõusoleku.


Kui me edastame isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatele ettevõtetele, tagame piisava privaatsusetaseme selliste meetmete abil nagu siduvad ettevõtte eeskirjad, standardsed lepinguklauslid, sertifitseerimismehhanismid või tunnustatud käitumisjuhendid.


Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?


Teie isikuandmed muudetakse anonüümseks niipea, kui meil ei ole nende jaoks enam otstarvet. Reeglina säilitame teie isikuandmeid Lidl Plus'is osalemise ajal. Kui olete 24 kuud mitteaktiivne olnud, teavitame teid eelseisvast isikuandmete kustutamisest.


Millised õigused on teil seoses teie isikuandmete töötlemisega?


Kui soovite juurdepääsu oma säilitatud isikuandmetele või saada nende koopiat, siis anname seda loomulikult tasuta. Teil on vastavate õiguslikele tingimustele õigus lasta enda kohta käivad ebaõiged andmed parandada. Lisaks võite lasta oma isikuandmed kustutada, piirata oma isikuandmete töötlemist ja edastamist ning esitada vastuväiteid töötlemise suhtes õigustatud huvi või avaliku huvi alusel. Samuti võite tühistada Lidl Plusi raames antud nõusoleku. Teil on õigus esitada kaebus vastutavale järelevalveasutusele.


Palume teil lugeda meie andmekaitsetingimusi, mis on kajastatud allpool, kust leiate lisateavet selle kohta, kuidas me teie andmeid töötleme. Võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga eespool nimetatud postiaadressil või aadressil andmekaitse@lidlplus.ee.


Lidl Plus privaatsuspoliitika tingimused


Lidl Plus on Lidl Group’i lojaalsusprogramm (edaspidi "teenus" või "Lidl Plus"), mida haldab Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Saksamaa ("Lidl Stiftung", "meie"). Lidl Stiftung töötleb teenuse osutamiseks vajalikke andmeid ja on andmete vastutav töötleja. Andmeid kogutakse, koondatakse, analüüsitakse ja edastatakse Lidl Eesti OÜ-le (edaspidi koos Lidl Stiftungiga - "Lidl ettevõtted") kohalikule üksusele. Mõnede andmete töötlemine nõuab Lidl Group’i ettevõtete (edaspidi "kontsern").


Kuivõrd Lidli organisatsioonid saavad teenuse kaudu andmeid teie vabatahtliku nõusoleku alusel ja teavitavad teid Lidli kehtivatest pakkumistest ja eripakkumistest, tegutsevad nad ise privaatsuspoliitikaseadustekohaselt vastutavate töötlejatena.


Käesolevat andmekaitsepoliitikat kohaldatakse Lidl Stiftungi kui vastutava töötleja poolt teostatavate töötlemistoimingute suhtes.


Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse Lidl Stiftungi kui vastutava töötleja töötlemistegevuse suhtes. Lidl Stiftungi privaatsuspoliitikaametnikuga saab ühendust eespool nimetatud postiaadressil või aadressil andmekaitse@lidlplus.ee.


Teenus on mõeldud tarbijatele ("kasutajad" või "teie"), kes soovivad saada Lidl Stiftungilt personaalset teavet Lidl Plusi pakkumiste ja kampaaniate ning valitud partnerite ja Lidli ettevõtete pakkumiste, toodete ja teenuste kohta, mis on teie huvidele võimalikult asjakohased. Asjakohaste huvide kindlaksmääramine põhineb Lidli ettevõtete kaupade ja teenuste ostu- ja kasutuskäitumisel, mida selgitatakse üksikasjalikumalt allpool.


Lidl Plussiga saate nautida erinevaid teenuseid, mis on spetsiaalselt teile kohandatud. Nende hulka kuuluvad muu hulgas teie vajadustele ja eelistustele kohandatud pakkumised, osalemine konkurssidel ning eksklusiivsed allahindlused ja eripakkumised kaupluses ja internetis ostude tegemisel kontserni valitud veebipoodides. Sõltuvalt sellest, kus ja millises ulatuses te teenust kasutate, edastab Lidl Stiftung teie andmeid teatud Lidli ettevõtetele, et need saaksid teile asjakohast teenust pakkuda.1. Milliseid andmeid me teie isiku kohta kogume ja milliseid suhtluskanaleid me selleks kasutame?

1.1. Registreerimine Lidl Plus

Registreerimisprotsessi raames küsime järgmisi kliendiandmeid: nimi, sünniaeg, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja eelistatud Lidli kauplus. Vabatahtlikult võib esitada järgmised andmed: tervitus, sugu ja kodune aadress (tänav, maja number, postiindeks, linn ja riik). Saate kasutada oma mobiilseadme geograafilise asukoha funktsiooni, et määrata oma eelistatud kauplus.


1.2. Minu Lidli andmed

Kui olete vabatahtlikult andnud oma Minu Lidli kontol teatud teavet oma olude ja huvide kohta ning teie lapse sünnikuupäeva kohta, kogume seda teavet ka Lidl Plusi raames.


1.3. Poekülastused

Identifitseerides end kaupluse külastamise ajal kassas, registreerime külastatud kaupluse, ostetud kaupade koguse, liigi ja hinna järgi, kasutatud vautšerid, vautšeri kogusumma, samuti maksetehingu aja ja makseviisi. Teie ostu krediteerimisega teie kliendikontole täidame punktis 2 sätestatud eesmärki, näiteks selleks, et pakkuda teie eelistustele ja huvidele kohandatud pakkumisi ning pakkuda teile osalemist eripakkumistes.


Kassas saate end identifitseerida kas oma digitaalse kliendikaardi või registreerimisel esitatud mobiiltelefoni numbri abil.


1.4. Toodete broneerimine

Kui te broneerite teatud tooteid Lidl Plus rakenduse kaudu, et neid hiljem poest osta ja Lidl Plus rakendust kasutada (sellise kasutamise all mõistetakse esmast sisselogimist oma Lidl Plus kontoga rakenduses, mis võib toimuda automaatselt pärast edukat registreerimist), kogume neid andmeid punktis 2 nimetatud eesmärkidel, eelkõige selleks, et saaksime teile pakkuda spetsiaalselt teie eelistustele ja huvidele kohandatud pakkumisi ning osaleda kampaaniates. Seda tehakse broneeritud toodete ostmise seostamise teel teie broneeringuga.


1.5. Klienditeenindus

Kui võtate ühendust Lidli ettevõtte klienditeenindusega, kasutame teie esitatud andmeid selles kontekstis.


1.6. Rakenduse kasutamine

Kui kasutate Lidl Plusi rakendust, kogume teavet kaupluse kohta, kus te ostu sooritate. Lisaks kogume teavet rakenduse kogu sisu kohta, mida te vaatate, näiteks aktiveeritud kupongid, teie teavitussätted, osalemised loosimistel, vaadatud artiklid ja valitud põhipood. Me kogume ka teavet teie interaktsiooni kohta rakendusega, näiteks külastatavad jaotised, iga seansi jooksul vaadatud ekraanid ning klõpsude ja kerimiste arv. Lisaks töötleme teie klienditunnust (lojaalsuse ID), teavet kasutatava operatsioonisüsteemi versiooni, seadme identifikaatori, süsteemi keele ja valitud riigi kohta, samuti kasutatava rakenduse versiooni kohta.


Teie sisselogimise andmed salvestatakse ja neid kasutatakse sisselogimise lõpuleviimiseks. Selleks, et te ei peaks iga kord rakenduse avamisel uuesti sisse logima, salvestatakse teie sisselogimise andmed rakenduses (krüpteeritult), kuni te logite välja.


Digitaalseid kassakviitungeid saab salvestada oma lõppseadmesse või edastada otse Messengerist, kui lubate rakendusele juurdepääsu oma fotodele/meediale. Teie mobiilse lõppseadme kaamerat saab kasutada QR-kupongide skaneerimiseks, kui annate selleks loa.


Rakenduse osana korraldame küsitlusi ja kogume teavet teie ostukäitumise, rakenduse kasutamise ning isiklike asjaolude, samuti huvide kohta seoses teiste Lidli ettevõtetega. Küsitlustes osalemine on vabatahtlik.


1.7. Partnerite pakkumised

Lidl Plusi kaudu saate ka võimaluse kasutada valitud partnerite eripakkumisi. Mõnede pakkumiste kasutamiseks peate end digitaalse kliendikaardiga Lidl Plusi kliendina identifitseerima. Sellisel juhul teavitab koostööpartner meid vastava eripakkumise kasutamisest, sealhulgas sellega seotud teabest (nt aeg, summa, koht), et me saaksime oma pakkumisi veelgi enam vastavalt teie huvidele kohandada. Juhul, kui Lidl Plusis antakse eripakkumine meie koostööpartnerite teenuste tellimiseks, edastavad viimased meile teie kontaktandmed (e-posti aadress ja telefoninumber), et me saaksime pakkumise korrektselt teie kontole vormistada.


1.8. Veebipood/ Muud digitaalteenused

Kui olete registreerunud Lidli veebipoodi või mis tahes muudesse rakendustesse, veebisaitidesse või digitaalteenustesse, mida haldab kontserni kuuluv ettevõte, nagu näiteks “click and collect” teenused, lillepood, reisi broneerimine, veebikviitungid, fototeenused, hr. Cuisine rakendus, Lidl Home rakendus, Lidl Liddle Club, siis nad teavitavad meid teie digiteenuste kasutamisest, sealhulgas veebis ostetud ja/või broneeritud toodete tüübist, kogusest ja hinnast, teie poolt lunastatud kupongidest, vautšeri summast ja maksmise ajast ning kasutatud maksevahendi tüübist, teie valitud tarneviisist ja teie kliendikäitumisest sellistel platvormidel.


1.9. Teiste teenusepakkujate reklaamlehed

Lisaks, kui olete andnud nõusoleku saada mõnda muud eelmises lõigus kirjeldatud ja kontserni ettevõtete poolt pakutavat teenust, võime saada nendelt ettevõtetelt teavet teie kasutajakäitumise kohta seoses kõnealuste reklaamlehtedega, sealhulgas teavet, nagu näiteks uudiskirja avamise aeg, link või lõik, millele te klikkisite, kasutamise kestus ja sagedus.

1.10. Kasutaja käitumise analüüs / küpsised

Kui kasutate rakendust, loome statistilise analüüsi eesmärgil kasutajate segmenteerimisprofiile ja võimaluse korral omistame need teie isikule või teie e-posti aadressile või kliendinumbrile. Kui need andmed ei ole rakenduse toimimiseks tehniliselt vajalikud, kogume ja kasutame neid andmeid ainult siis, kui olete andnud nõusoleku meie jälgimistehnoloogiatele (vt ka käesoleva privaatsuspoliitika punkt 2). See hõlmab järgmisi töötlemisi:


Analüüsiga taotletakse järgmisi eesmärke :

• Meie teenuse ja selle funktsioonide optimeerimine,

• meie pakkumiste ja Lidli ettevõtete toodete turunduse parandamine (reklaami)kampaaniate kaudu,

• huvipõhiste reklaamide kuvamine (nt tõuketeadete ja reklaambännerite kaudu kolmandate isikute teenustes).

Selleks, et saaksime teile kuvada huvipõhist teavet, on vaja, et eespool nimetatud analüüsi oleks võimalik teile kui isikule omistada. Selleks loome teie kliendinumbriga ühenduse alates registreerimise lõpuleviimisest. Teie nõusolek personaalse teabe esitamiseks hõlmab ka seda töötlemisetappi.


Rakendus kasutab ka A/B-testimist, analüütikat, pilvesõnumite edastamist, Crashlytics'it, dünaamilisi linke, rakendusesiseseid sõnumeid, jõudlust, prognoosimist ja kaugkonfigureerimist. Need on Google'i pakutavad analüüsiteenused. Oleme sõlminud Google'iga töötlemislepingu (vt ka käesoleva andmekaitsepoliitika punkte 2 ja 3.1).


Selleks analüüsiks ja personaliseeritud reklaami kuvamiseks kasutame järgmisi reklaamtunnuseid: (i) IDFA (Identifier for Advertising = reklaami identifikaator iOS-seadmetele) või (ii) Android advertising ID või (iii) Huawei ID, IP/MAC-aadress, HTTP-pealkirjad ning lõppseadme sõrmejälg (lisaks: juurdepääsuaeg, riik, keel, kohalikud seaded, operatsioonisüsteem ja versioon ning rakenduse versioon). Lisaks sellele hõlmab kohandamine kasutaja seadme- ja veebiaktiivsuse teavet, samuti rakenduste ja sündmuste markereid selles analüüsis. Neid andmeid töödeldakse ainult pseudonüümsel kujul. IDFA, Android Advertising ID ja Huawei ID saate igal ajal oma operatsioonisüsteemi abil deaktiveerida või tühistada. Kui IDFA ei ole saadaval, kasutame SkAdNetworki, Apple'i atributsiooni API-d, et omistada meie rakenduse paigaldused reklaamikampaaniale. Õiguslik alus on teie nõusolek (vt ka andmekaitsepoliitika punkt 2).


Google Ads kliendi sobitamine


Kasutame Lidl Plus rakenduses Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi "Google") teenust "Google Ads Customer Matching". Selle protsessi käigus saadetakse nimekirjad koos kasutajaandmetega Google'i serveritesse meie poolt kasutatavate jälgimistehnoloogiate abil. Seejärel võrdleb Google, kas edastatud kasutajaandmed vastavad Google'i klientide andmetele, ning loob seejärel sihtrühmad, mida saab kasutada reklaamide kuvamiseks. Reklaame saab kuvada nii Google'i võrgustiku sees (YouTube, GMail või otsingumootor) kui ka üle seadmete (nn remarketing või retargeting).


Me oleme sõlminud Google'iga töötlemislepingu Google Ads kliendivaliku kasutamiseks vastavalt art. 28 (3) IKÜM. Selle lepingu kaudu tagab Google, et töötleb isikuandmeid vastavalt juhistele ja tagab andmesubjekti õiguste kaitse.


Isikuandmed kustutatakse pärast otstarbe lõppemist.


Teavet selle kohta, kuidas Google kasutab isikuandmeid, mis edastatakse Google'ile teenuste integreerimise kaudu, ning teie isikupärastatud reklaami ja andmete kogumise seadistamisvõimaluste kohta leiate siit ja siit . Üldist teavet Google'i poolt teostatava andmetöötluse kohta leiate Google'i privaatsuspoliitikast .


Meta/Facebook


Kasutame Lidl Plus rakenduses Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi "Facebook") teenust "Facebook Custom Audience". Facebook Custom Audience võimaldab meil moodustada sihtrühmi ning kujundada ja esitada Facebookis personaliseeritud reklaame vastavalt vajadusele.

Selleks laaditakse Facebooki - meie jälgimistehnoloogiate kaudu - nimekirjad koos kasutajaandmetega. Seejärel võrdleb Facebook, kas esitatud kasutajaandmed vastavad Facebooki kasutajate andmetele, ja loob seejärel sihtrühmad, mida saab kasutada Facebookis reklaamide suunamiseks. Kohandatud sihtrühmaga tagame, et reklaame kuvatakse Facebookis ainult inimestele, kes on varem meie rakendust külastanud või on meie toodete vastu huvitatud. Facebook kasutab andmeid ka enda ja kolmandate osapoolte reklaami eesmärgil.


Inimesed jäävad kohandatud sihtrühma maksimaalselt 180 päevaks. Pärast 180 päeva eemaldatakse veebisaidi kohandatud sihtrühma kuuluvad inimesed, kui nad ei külasta veebisaiti uuesti.


Oleme Facebookiga ühiselt vastutavad töötlejad seoses Facebooki kohandatud sihtrühma kasutamisega vastavalt art. 26 IKÜMI KOHASELT. Oleme sõlminud ühise vastutuse kokkuleppe, et määrata kindlaks vastavad kohustused IKÜMi kohaste kohustuste täitmisel. Selle lepingu kohaselt vastutame me andmesubjektide teavitamise eest, samas kui Facebook vastutab andmesubjektide õigusi puudutavate taotluste täitmise eest vastavalt art. 15-21 IKÜMi eest. Ühise vastutuse raames saate te siiski põhimõtteliselt nõuda oma andmesubjekti õigusi mõlema ühise vastutava töötleja vastu.


Facebook tugineb andmete töötlemisel Facebooki kasutajate nõusolekule vastavalt art. 6 lg. 1 p .1 lit. a IKÜM ja Facebooki õigustatud huvid vastavalt art. 6 lg. 1 p. 1 lit. f IKÜM, et tagada Facebooki reklaamijatele täpsed ja usaldusväärsed aruanded või täpne tulemusstatistika. Lisateavet selle kohta leiate Facebooki privaatsusteabest või siit . Facebooki andmekaitsespetsialistiga saate ühendust võtta siin .


Kohandatud sihtrühmade teenuse kasutamise vastu saab esitada vastuväiteid ülemaailmselt Facebooki veebisaidil . Pärast sisselogimist oma Facebooki kontole suunatakse teid Facebooki reklaamide seadistustesse.


Nõusoleku tagasivõtmine

Kui soovite Lidl Plus’i kasutamise ajal oma nõusoleku jälgimise suhtes tagasi võtta, saate seda igal ajal teha ja jälgimist hallata pärast registreerimise lõpetamist, kasutades rakenduses olevat loobumisvõimalust jaotises "Rohkem" à "Juriidiline teave" à "Andmete jagamine".


1.11. Kaarditeenused

See rakendus võimaldab teil kasutada oma mobiilseadme operatsioonisüsteemi kaarditeenust. Nii saab interaktiivseid kaarte kuvada otse rakenduses ja te saate hõlpsasti kasutada kaardifunktsiooni, et leida näiteks Lidli kauplused oma piirkonnas.


Kaarditeenuse kasutamiseks on vajalik teie IP-aadressi töötlemine Interneti-kommunikatsioonis. Seda töödeldakse tavaliselt vastava operatsioonisüsteemi serveris. Meil ei ole mingit mõju konkreetsete andmete töötlemisele operatsioonisüsteemide pakkujate poolt. Lisateavet andmetöötluse eesmärgi ja ulatuse kohta leiate teenusepakkuja privaatsuspoliitikast. Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste ja seadete kohta, mis kaitsevad teie privaatsust.


Teenusepakkujate aadressid ja privaatsuspoliitika:


1.12. Lingid teistele veebisaitidele ja rakendustele

Meie rakendus sisaldab linke teistele veebisaitidele ja rakendustele, mida haldavad üks Lidli ettevõtetest või meie valitud partnerid, mida on kirjeldatud eespool, või muudelt kolmandatelt osapooltelt. Kui klõpsate rakenduse pakutavate toodete hulgast mõnele bännerile, suunatakse teid edasi veebisaidile/rakendusele või vastavasse rakenduspoodi. Lingid võivad sisaldada ka spetsiifilisi jälgimistehnoloogiaid, mis võimaldavad nende saitide/rakenduste operaatoritel mõista ja mõõta, kust kasutaja neist teada sai. Soovitame teil tutvuda iga saidi/rakenduse, kuhu teid suunatakse, asjakohase privaatsuspoliitikaga, et mõista, millist teavet teie kohta operaator töötleb. Suunates teid ümber ühele neist veebisaitidest/rakendustest, töötleme teie isikuandmeid, et täita teie (tehniline) taotlus rakenduse või veebisaidi külastamiseks (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt b) ja lähtudes operaatori õigustatud huvist reklaamida (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f).


1.13. Reklaamlehed/ tõuketeated/ SMS-id

Lisaks kogume teavet teie kasutajakäitumise kohta seoses reklaamlehtede ja muu teabega, mida saadame teile tõuketeadete või SMS-i kujul, salvestame ja võimaluse korral omistame teile või teie e-posti aadressile või kliendinumbrile. Sellega seoses kogume teavet selle kohta, millal te avasite sõnumi ja milliseid linke või jaotisi te klõpsasite, milliseid tooteid te valisite, millal, kui kaua ja kui sageli te seda kasutasite.

Samuti kogume ja kasutame neid andmeid ainult siis, kui olete andnud selleks oma nõusoleku (vt ka käesoleva privaatsuspoliitika 2. jagu).1.14. Isikuandmete eriliigid

Eespool loetletud teie isikuandmete analüüs ei hõlma isikuandmete eriliiki isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artikli 9 lõike 1 tähenduses (näiteks teave teie tervise või usutunnistuse kohta).


2. Mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel me teie isikuandmeid töötleme?


Me kogume lõikes 1 osutatud andmeid selleks, et pakkuda teile asjakohaseid Lidl Plus teenuseid.


2.1. Suhtlemise eesmärk, teie kliendiprofiili tuvastamine ja kaitsmine


Registreerimise käigus kogutud kliendi põhiandmeid kasutatakse teiega suhtlemiseks ning teie ostu- ja kasutajakäitumise selge seostamiseks teie kliendiprofiiliga.

Kui olete meie rakenduse kasutamisel või mobiilseadme seadetes dialoogis "anna luba" nõustunud nn geolokaliseerimisega, kasutame seda funktsiooni selleks, et pakkuda teile individuaalseid teenuseid, mis on seotud teie asukohaga. Eelkõige töötleme teie asukoha ja võrgupõhiseid andmeid osana funktsioonidest "kaupluste otsija", "laadimisjaamade otsija" ja "partneripakkumiste otsija", et näidata teile lähimaid kauplusi. Geolokatsiooniandmeid ei salvestata püsivalt.


Registreerimise käigus küsime teie sünnikuupäeva (vt punkt 1 eespool). Esiteks, teie liikmeks saamine eeldab, et olete vähemalt 18-aastane (vt kasutustingimuste punkt 2). Teiseks on laste kaitseks kehtestatud vanusepiirangud teatavate toodete reklaamimisel (nt alkohoolseid jooke ei reklaamita lastele).

Eelkõige kasutame teie e-posti aadressi selleks, et kaitsta teid kolmandate isikute volitamata juurdepääsu eest, saates teile e-posti hoiatuse, näiteks kui teie kontole pääseb ligi võõras seade, st seade, mida ei ole varem Lidl Plus'i rakendusele juurdepääsuks kasutatud. Lisaks kasutame teie ostukäitumist veebipoes pettuste ennetamiseks.Selline töötlemine põhineb õigusaktidel, mis lubavad meil töödelda isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik teenuse kasutamiseks või lepingu täitmiseks (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt b) ja kuna meil on õigustatud huvi rakenduse kasutamise võimalikult lihtsaks ja tõhusaks muutmiseks (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f).


Kui tooteid kutsutakse tagasi, kontrollime, kas olete ostnud mõjutatud toodet, et saaksime teid tagasikutsumisest teavitada. Selleks kasutame teavet teie poolt ostetud toodete kohta (vt eespool "Kaupluse külastused").


Töötlemine toimub teie tervise kaitsmise eesmärgil (IKÜM artikli 6 lõige 1 d) ja kuna meil on õigustatud huvi teavitada teid toote tagasivõtmisest (IKÜM artikli 6 lõige 1 f).


2.2. Eesmärk reklaami meetmete optimeerimine, poevõrk ja poe kujundus


Kui teie aadressiandmed on meile samuti kättesaadavad, kasutame neid reklaamimeetmete optimeerimiseks (eelkõige lendlehtede levitamine, plakatreklaam) ning kaupluste võrgu ja kujunduse optimeerimiseks.. Neid andmeid töödeldakse meie õigustatud huvi alusel, et optimeerida meie müügikanaleid (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f).


2.3. Teie tootehuvide ja poe kindlakstegemise eesmärk


Selleks, et võimaldada teile Lidl Plus liikmesuse eeliseid ja pakkuda teile ja teistele klientidele parimaid võimalikke individuaalseid pakkumisi ning viia läbi suunatud kliendiküsitlusi, soovime teid paremini tundma õppida. Selleks selgitame kõigepealt kõigi punktis 1 loetletud isikuandmete, eelkõige teie Lidl Plus'i tehinguandmete ning Lidli veebipoest või muudest eespool kirjeldatud rakendustest, veebisaitidest või digiteenustest saadud teabe põhjal välja, millised tooted, eripakkumised ja teenused võiksid teile huvi pakkuda ja asjakohased olla. Kasutame selle seose kindlaksmääramiseks matemaatilis-statistilisi meetodeid. Selleks võrreldakse teie isikuandmeid teiste klientide andmetega. Selle võrdluse põhjal saame seejärel järeldada, millised muud tooted ja kampaaniad, millest teised sarnaste huvidega kliendid on olnud huvitatud, võiksid samuti huvi pakkuda nii teile kui ka teistele klientidele.


Selle teabe abil saame juhtida teie tähelepanu näiteks teie lemmiktoodete sooduspakkumistele Lidl Plus’i rakenduses ja vastava veebipoe või individuaalse digiteenuse veebilehel, pakkuda teile näiteks erilisi soodsaid hindu, sooduskuponge ja muid teile mõeldud soodustusi ning teavitada teid huvitavatest pakkumistest sortimendi eripakkumiste raames.


Selleks saate (võimaluse korral personaalset) teavet toodete, kampaaniate, konkursside, uute teenuste ja uudiste kohta voogedastus-, filiaali-, veebipoe-, lille-, foto- ja reisipakkumiste, [ tootevaliku] ja küsitluste kohta.


Rakenduse kasutamise mõõtmisega (vt eespool) saame ka üldist teavet Lidl Plus rakenduse optimeerimise ja meie reklaamikampaaniate edukuse kohta. Lisaks anname reklaamipartneritele statistiliselt töödeldud anonüümseid andmeid (nii teie rakenduse kasutamise kui ka teie ostetud toodete põhjal) nende reklaamikampaaniate edukuse kohta, arveldamise ja turunduskampaaniate optimeerimise eesmärgil. Meie reklaamipartnerid ei saa seda teavet teie isikuga tagasiulatuvalt seostada.


Lisaks kasutatakse teie isiku ja/või e-posti aadressi määramise all olevaid personaliseeritud kasutajaprofiile, et kohandada võimalikku turunduslikku lähenemist, eelkõige uudiskirjade kujul, teie isiklikele huvidele ja parandada veebipakkumisi. See kasutajaprofiil sisaldab seega ka teavet teie Lidl Plusi kasutamise kohta.


Need töötlemistoimingud toimuvad õiguslikul alusel, mis lubavad meil töödelda isikuandmeid niivõrd, kuivõrd see on vajalik teenuse kasutamiseks või lepingu täitmiseks (IKÜM artikkel 6 lõige 1 b).


Kui olete andnud vastava nõusoleku, võib sellesse profiili lisada ka teavet, mida oleme teie lõppseadmest lugenud. Sellistel juhtudel töötleme teie isikuandmeid IKÜM’i artikli 6 paragrahv 1 a) alusel. See kehtib andmete töötlemise kohta, mida on kirjeldatud eespool punktides "Veebipood", "Kasutajakäitumise analüüs" ja "Uudiskiri/ tõuketeated/ SMS-id", samuti andmete edastamise kohta meie reklaamipartneritele (reklaami)sisu esitamiseks kolmandate isikute teenustes.

Lisaks profiili informatiivse väärtuse suurendamisele kasutame neid tulemusi ka Lidl Plus'i rakenduse ja meie muude veebiteenuste optimeerimiseks, tingimusel, et see on teie nõusolekuga kaetud. Selle õiguslik alus on samuti IKÜM’I artikkel 6 paragrahv 1 a).


2.4. Meie poe ja veebipakkumiste optimeerimise eesmärk


Kui osalete meie vabatahtlikes uuringutes, kasutame seda teavet meie poe ja veebipakkumiste optimeerimiseks. Me töötleme neid andmeid, sest meil on ülekaalukas õigustatud huvi viia meie pakkumised võimalikult täpselt vastavusse teie huvidega (IKÜM artikli 6 lõige 1 f).


2.5. Turundussõnumite saamise eesmärk


Kui olete andnud meile selgesõnalise reklaamide saamise nõusoleku, saadame teile ka teavet programmi eeliste kohta, nt üksikasjad programmi kohta, teavet uute programmipartnerite ja partnerite eeliste kohta, erilisi kliendipakkumisi ja (võimaluse korral personaliseeritud) teavet toodete, kampaaniate, konkursside, uute teenuste ja uudiste kohta voogedastus-, kauplus-, veebipoe-, lille-, foto- ja reisipakkumiste kohta e-posti, SMS-i või tõuketeate teel.

Selline otsene kontakteerumine on lubatud, sest olete andnud meile asjakohase nõusoleku (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt a).

2.6. Koha ja aja koordineerimise eesmärk


Me töötleme ja kasutame teie asukoha ja ostuaja kohta käivaid isikuandmeid, et võimaldada meil pakkuda teile aja- ja asukohapõhist reklaami, näiteks teie mobiiltelefonile saadetavate hüpikakende või SMS-i kaudu. Kui teie eelistatud ostupäev on näiteks laupäev, võime teid konkreetselt teavitada sel päeval toimuvatest müügitehingutest. Lisaks sellele, kui oleme teadlikud piirkonnast, kus te soovite osta, saame teile esitada piirkondliku pakkumise.


Tõuketeated on sõnumid, mis saadetakse rakendusest teie seadmesse ja mida rakendus seab prioriteediks. Rakendus kasutab tõuketeateid, kui olete nõustunud tõuketeadete saamisega rakenduse paigaldamisel või igal ajal rakenduse kasutamise ajal seadme seadetes. Te võite igal ajal tõuketeated välja lülitada.


Kui me analüüsime teie ostude tegemise kohta ja aega, siis toetab see teenuse kasutamist või lepingu täitmist (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt b) ja kuna meil on ülekaalukas õigustatud huvi kohandada oma pakkumisi võimalikult täpselt vastavalt aja- ja kohatingimustele (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f).


2.7. Klientide taotluste töötlemise eesmärk


Isikuandmeid, mida esitate meile klienditeenindusega ühendust võttes, näiteks meie kontaktvormi abil, käsitletakse loomulikult konfidentsiaalselt. Me kasutame teie andmeid ainult teie taotluse töötlemiseks ning teie eraelu puutumatuse õiguste taotluste töötlemiseks ja nendele vastamiseks.


Selleks, et saaksime teie klienditeeninduse taotlusi parimal võimalikul viisil menetleda, teeme teie eespool esitatud andmed kättesaadavaks ka teistele Lidli ettevõtetele. See tähendab, et teie taotluste töötlemiseks ei ole vaja neid andmeid uuesti salvestada ja säilitada. Lidli ettevõtted kasutavad teie andmeid ainult selleks, et kontrollida teid kui klienti või kasutajat ja käsitleda teie taotlust.

Teie andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b, kuna see on vajalik teie taotluse töötlemiseks, ning samuti isikuandmete kaitse määruse artikli 6 lõike 1 punkt f.


Meie ja teie samaaegne (õigustatud) huvi nende andmete töötlemiseks tuleneb eesmärgist vastata teie küsimustele, lahendada tekkida võivaid probleeme ning seeläbi säilitada ja edendada teie kui meie või teiste Lidli ettevõtete kliendi või teenuse kasutaja rahulolu.

Teie taotluse töötlemise õiguslik alus privaatsusõiguse alusel on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c, kuna see on vajalik selleks, et täita meie õiguslikku kohustust teie taotluse töötlemiseks.


2.8. Rakenduse pakkumise eesmärk


Me töötleme rakenduse kasutamise käigus kogutud andmeid, et võimaldada meie rakenduse nõuetekohast toimimist. Eelkõige vajame seda teavet selleks, et rakendus saaks salvestada teie eelistatud seaded, näiteks riigi ja keele, et saaksime kiiresti lahendada tehnilisi probleeme ja et saaksite juurdepääsu teatud jaotistele. Neid andmeid ei kasutata kasutajate profiilide loomiseks.

Selleks vajalike tehnoloogiate kasutamise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b, ja artikli 25 lõige 2 TTDSG. Me töötleme teie andmeid oma teenuste osutamise eesmärgil lepingu töötlemise käigus.


Kaarditeenuste kasutamise aluseks on meie lepinguline suhe teiega, IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt b, samuti meie õigustatud huvi esitleda meie pakkumisi atraktiivselt ja muuta need hõlpsasti leitavaks rakenduses näidatud kohtades. See on meie õigustatud huvi IKÜM artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses.


2.9. Toote ajaloo eesmärk


Kui olete Lidl Plusi rakenduse kaudu tooteid broneerinud, näitame teile neid ajalugu, et saaksite ülevaate oma broneeringutest. Sellega seotud andmetöötluse õiguslik alus on art. 6 (1) b) IKÜM, st me töötleme teie andmeid teiega kasutussuhte rakendamiseks.2.10. Pettuste ennetamise eesmärk


Selleks, et vältida Lidlile majanduslikku kahju, analüüsime ostukäitumist Lidl Plusi rakenduse abil pettuste ennetamise eesmärgil. Eelkõige hindame ka seda, kas ja kui sageli kaupu tagastatakse. Selle õiguslik alus on art. 6 Par. 1 f) IKÜM. Meie õigustatud huvi tuleneb kirjeldatud töötlemise eesmärkidest.


3. Kellele me teie isikuandmeid edastame?


Ametiasutuste põhjendatud taotluste korral edastame neile nõutud andmed. Teeme teie isikuandmed kättesaadavaks ka kolmandatele isikutele järgmiselt:


3.1. Avalikustamine teenusepakkujatele


Kasutame teie andmete töötlemiseks teenusepakkujaid. Ettevõtted, kes meiega sel viisil koostööd teevad, on hoolikalt valitud ja nendega on kirjalikud lepingud. Nad on kohustatud järgima meie juhiseid ning neid kontrollitakse enne töötlemise alustamist ja seejärel regulaarselt. Need ettevõtted ei kasuta teie isikuandmeteid kunagi omadel eesmärkidel meie jaoks osutatud tegevuse käigus.

Sellega seoses edastame teie andmed vastuvõtjatele, kes:


pakuvad salvestusmahtu, andmebaasisüsteeme või muud sarnast,

pakuvad tehnilist tuge,

Konsultatsiooniteenused turunduse valdkonnas pakuvad.

Seoses Meta teenuste kasutamisega edastatakse andmeid Meta'le (vt käesoleva privaatsuspoliitika punkt 1.9).


3.2. Teabe avalikustamine Lidli teenustega seotud operaatoritele


Lidli ettevõtete seas (vt punkt 1 eespool) edastame järgmised andmed asjaomasele riiklikule ettevõttele eespool kirjeldatud tingimustel:


• Teie toote-eelistused tuvastatakse, et teile suunatud ja asjakohase sisu esitamine oleks võimalik.

• Kui te osalete Lidl ettevõtete poolt korraldatud loosimistes või võistlustel ("kampaania"), edastame me kampaania kasutustingimustes loetletud andmeväljad (nt kliendi number (lojaalsustunnus), telefoninumber, e-posti aadress, sünniaeg jne).

• Ainult siis, kui kliendid suunatakse veebipoodi kiirmüügitoote ostmiseks, edastame Lidl ettevõttele teie toote hinna, kaubanumbri ja tehingu tunnuse teenuse osutamiseks, eelkõige ostu sooritamiseks veebipoes, õige hinna kuvamiseks veebipoes, õige inventuuri kuvamiseks Lidl Plus rakenduses jne. Peale selle ei anna me andmeid edasi kolmandatele isikutele.

• Kuivõrd see on vajalik meie klienditeeninduse kaudu esitatud päringu töötlemiseks, edastame eespool nimetatud andmeid ka nendele Lidli ettevõtetele, kellega te klienditeeninduse päringute raames ühendust võtate. Lisaks võib olla vajalik, et me edastame teie päringute väljavõtteid lepingulistele partneritele (nt tootepõhiste päringute puhul tarnijatele), et teie päringut töödelda.Kui kahtlustatakse pettust või Lidlile tekib majanduslik kahju, edastame Lidli ettevõtetele teie ostu-/pöördumiskäitumise kohta küsitud andmed.


Kui broneerite Lidl Plus rakenduse kaudu tooteid hilisemaks ostmiseks Lidli kaupluses, edastame Lidlile Eesti nimekirja broneeritud toodetest ja teie tellimuse numbri. Ettevõte vastutab ainuisikuliselt selle teabe kasutamise eest teiega sõlmitud ostulepingu hilisemaks töötlemiseks vastavalt andmekaitseseadusele. Selle edastamise õiguslik alus on art. 6 lg. 1 b) IKÜM, st lepingueelsete meetmete rakendamine teie taotlusele vastamiseks.


Kui me saadame isikuandmeid kolmandates riikides (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvates riikides) asuvatele vastuvõtjatele, saate selle teada käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud teabest meie teenusepakkujate poolt teostatava andmetöötluse kohta. Euroopa Komisjon on privaatsusepiisavuse otsuse tegemisel kindlaks teinud, kas selline kolmas riik pakub piisavat privaatsusetaset. Üksikasjalik loetelu riikidest, mille kohta on tehtud otsus, on leitav siit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Kui Euroopa Komisjon ei ole teinud kolmanda riigi kohta otsust privaatsusetagamise kohta, tagame piisava privaatsusetaseme muude meetmete abil, näiteks siduvate ettevõtte eeskirjade, standardlepingute klauslite, sertifitseerimismehhanismide või tunnustatud tegevusjuhendite abil. Kui soovite lisateavet, võtke palun ühendust meie privaatsusametnikuga (vt lk 1).

4. Kuidas tagame teie isikuandmete konfidentsiaalsuse?


Teie isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamiseks on meie andmetöötlusega tegelevatel töötajatel keelatud koguda, töödelda või kasutada isikuandmeid omavoliliselt. Meie hoolikalt valitud töötajaid teavitatakse konkreetselt privaatsusalastest küsimustest ja nad on enne tööle asumist lepinguga kohustunud hoidma andmeid konfidentsiaalsena ning see kohustus kehtib ka pärast töölepingu lõppemist.


5. Kuidas me tagame teie isikuandmete turvalisuse?


Teie andmete turvalisus on meile väga oluline. Seetõttu võtame tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid eelkõige andmete edastamisel tekkivate ohtude ja volitamata kolmandate isikute kätte sattumise eest. Neid meetmeid kohandatakse ja ajakohastatakse korrapäraselt vastavalt kaasaegsele tehnoloogiale.


6. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?


Me kustutame või muudame anonüümseks teie isikuandmed kohe, kui need ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks me neid vastavalt ülaltoodud punktidele töötleme. Üldiselt säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui te osalete Lidl Plus'is. Kui olete 24 kuud mitteaktiivne, teavitame teid eelseisvast kustutamisest. Sellisel juhul saate kustutamise vastu vaielda, avades rakenduse uuesti või logides sisse.

Vastasel juhul kustutatakse andmed 72 tundi pärast Lidl Plusi tühistamist. Selle esimese 72 tunni jooksul on teil võimalus oma kliendikontot uuendada, logides uuesti sisse. Pärast seda tühistatakse kustutamisprotsess. Kui teie andmeid on vaja kauem säilitada seadusest tulenevate säilitustähtaegade tõttu või õiguslike nõuete kindlustamiseks, nende sissenõudmiseks või täitmiseks, siis säilitame teie andmeid vastavalt privaatsus-eeskirjadele pärast Lidl Plusis tegevuse lõpetamist nii kaua, kui seadus igal juhul nõuab või kui see on vajalik eesmärgi täitmiseks.


Me kustutame või muudame anonüümseks kõik isikuandmed, mida te küsite meilt klienditeeninduse poole pöördudes, hiljemalt 90 päeva pärast lõpliku vastuse andmist. Kogemus on näidanud, et meie vastustega seotud küsimusi ei esitata tavaliselt pärast 90 päeva möödumist. Kui te kasutate oma õigusi andmesubjektina, säilitatakse teie isikuandmeid 3 aastat pärast teile lõpliku vastuse andmist, et näidata, et oleme teile andnud põhjalikku teavet ja et õiguslikud nõuded on täidetud.7. Millised õigused on teil seoses teie andmete töötlemisega?


Loomulikult avaldame taotluse korral teavet vastavalt IKÜM artiklile 15 (eelkõige teie isiku kohta hoitavad andmed, vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele neid edastatakse, andmete säilitamise eesmärk jne). Selle teabe saamine on tasuta.

Lisaks on teil õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist või teie isikuandmete kustutamist ning töötlemise või edastamise piiramist vastavalt asjakohastele õiguslikele tingimustele.

Lisaks on teil õigus esitada kaebus vastutavale järelevalveasutusele..


Kui töötlemine põhineb IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktil e või f või on otseturunduse eesmärgil, on teil õigus esitada vastuväiteid töötlemise kohta.


Kui olete oma nõusoleku andnud, saate selle igal ajal tagasi võtta, näiteks rakenduse jaotises "Abi". Te võite ka loobuda teatud teavituskanalitest, võttes meiega ühendust jaotises "Kontakt" või (kui soovite otse loobuda) jaotises "Abi" à "Kirjuta Kohe" või saates e-kirja aadressil andmekaitse@lidlplus.ee.


Kui soovite oma nõusolekut selle rakenduse/Minu Lidl kasutamise analüüsimiseks tagasi võtta, saate rakenduse jaotises "Rohkem" à " Juriidiline teave" à "Andmete jagamine" teha vastava seadistuse.


8. Andmete esitamise kohustus puudub


Kui te esitate andmed ise, ei ole te kohustatud esitama eespool nimetatud vabatahtlikke andmeid. Ilma nende andmeteta ei saa me siiski pakkuda teile täielikku Lidl Plus teenust, mis põhineb sellel, teile kättesaadaval, teabel. Ainult vabatahtlikud andmeväljad on sellisena märgitud.


9. Kas me saame muuta privaatsuspoliitikat?


Käesoleva privaatsuspoliitika muutmine võib osutuda vajalikuks seoses õigusliku olukorra või Lidl Plusi andmete töötlemise asjaolude muutumisega. Näiteks kui teie isikuandmete kogumise, töötlemise või kasutamise eesmärgid, vastutava töötleja identiteet ja vastuvõtjate kategooriad muutuvad, teavitame teid sellest ja küsime vajaduse korral teie nõusolekut.


Для просмотра PDF Вам необходимо приложение Adobe Acrobat Reader.