Lidl Plus условия использования

1. Kohaldamisala ja seos teiste regulatsioonidega


Käesolevad "Lidl Plus" kasutustingimused (edaspidi „kasutustingimused“) reguleerivad klienditeenindusprogrammis Lidl Plus (edaspidi „teenus“) osalemist. Teenust pakub Lidl Stiftung & Co. KG (edaspidi „Lidl Stiftung“ või „meie“). Lidl Stiftungil on siiski õigus kaasata teenuse osutamiseks alltöövõtjaid ja/või teisi Lidli ettevõtteid (edaspidi koos Lidl Stiftungiga „Lidli ettevõtted“ või „Lidl“). Teenus on suunatud tarbijatele (edaspidi „kasutaja(d)“ või „teie“), kes soovivad saada Lidli poolt isikustatud teavet Lidli ja valitud partnerite pakkumiste ja eripakkumiste kohta, mis vastavad võimalikult täpselt asjaomase isiku huvidele. Teenuse eesmärk on ka see, et kasutajatele laekuks asjakohasem sisu ja et Lidl ei saadaks neile sellist sisu, mis ei paku kasutajatele huvi. Asjakohase sisu kindlaksmääramise aluseks on Lidli ettevõtete toodete ja teenuste ostu- ja kasutuskäitumine, nagu on kirjeldatud allpool. Teenus tehakse kättesaadavaks järgmistel tingimustel. Hetkel kehtivad kasutustingimused saate igal ajal üles leida ja salvestada või välja printida siit:

Для просмотра PDF Вам необходимо приложение Adobe Acrobat Reader.

Me ei salvesta lepingu teksti pärast selle sõlmimist.

2. Osalemistingimused

Meie teenuse registreerimiseks peate olema 18-aastane ja tarbija vastavalt BGB §13. Osaleda võib üksnes eraõiguslikul alusel. Äriline osalemine ettevõtjana vastavalt §14 BGB on välistatud.

3. Registreerimine, konto ja lepingu sõlmimine

Meie teenuse kasutamiseks peate looma konto.

Kui otsustate registreerida end teenuse kasutajana ja soovite siduvalt kasutada kõiki teenuse funktsioone, tuleb rakenduses klõpsata nupul „Jätka“ ja esitada kõik nõutud andmed, sisestades Minu Lidl konto kasutajanime ja salasõna (edaspidi „sisselogimisandmed“) ning klõpsates nupule „LOO KONTO“ (edaspidi „taotlus“). Selle taotluse esitamisega ei kaasne teil mingeid kulusid. Kuni nupule „Jätka“ klõpsamiseni saate registreerimisprotsessi igal ajal katkestada või muuta esitatud andmeid, kustutades, lisades või parandades erinevatele väljadele sisestatud andmeid või sulgedes rakenduse. Pärast registreerimisprotsessi lõpetamist saate igal ajal muuta oma isiklikul kontol esitatud teavet.


Kui meile laekub teie taotlus lepingu sõlmimiseks, saadame taotluse kättesaamise kinnituse (edaspidi „tellimuse kinnitus“) registreerimise käigus esitatud e-posti aadressile. See tellimuse kinnitus kujutab endast ka taotluse vastuvõtmist (edaspidi „lepingu sõlmimine“) ja sisaldab kinnituslinki. Teenust saab hakata kasutama kohe, kui teile on laekunud tellimuse kinnitus.


Kuna pakume teile teenust vabatahtlikkuse põhimõttel ja tasuta, on meil õigus keelduda konto loomisest üksikutel juhtudel ilma põhjendusi esitamata.


Teie esitatud e-posti aadressi ja mobiilinumbrit ei saa määrata teisele kontole. Samuti ei ole lubatud esitada e-posti aadressi, mobiilinumbrit või teisi kontaktandmeid, mis ei kuulu teile; eelkõige kehtib see nn ühekordseks kasutamiseks mõeldud e-posti aadressi kohta. Teil tuleb oma juurdepääsuandmeid säilitada turvaliselt. Te ei tohi lubada teistel isikutel oma kontot kasutada.


Kogu suhtlus Lidliga, mis toimub teie konto kaudu, on seostatav teie isikuga. See kehtib ka juhul, kui kolmas isik tegutseb teie konto kaudu, sest ta on saanud võimaluse kasutada kontot teie hooletu käitumise tõttu. Teie kohustus on viivitamata teavitada meid, kui keegi on teie kontot omavoliliselt kasutanud, ja muuta oma sisselogimisandmeid, kui kahtlustate, et teie kontot on kasutanud teine isik / teised isikud.


Lidl Plusi registreerimiseks kasutage:

  • meie Lidl Plus rakendust, mis on saadaval erinevatele mobiiliplatvormidele.

Registreerimise käigus määratakse teile automaatselt kliendinumber.

4.1 Kohandatud teave

Teenuse eesmärk kasutades Lidl Plus rakendust, on saata teile või kuvada Lidl Plus rakenduses võimalikult täpselt teie vajadustele kohandatud teavet ning võimalusel isikupärastada teile edastatavaid pakkumisi ja teenuseid.


Osalemine Lidl Plus kliendiprogrammis on tasuta.


Lidl Plusiga on teil võimalik saada osa teie vajadustele kohandatud laiast valikust teenustest kasutades Lidl Plus rakendust. See sisaldab muu hulgas spetsiaalselt teie vajadustele ja soovidele vastavaid pakkumisi, võistlustel osalemist, allahindlusi ja eripakkumistega seotud tegevust. Selleks püüame kindlaks teha teie huvid ja eelistused seoses Lidli pakutavate toodete ja teenustega.


Kui küsime teilt nõusolekut teie andmete töötlemiseks, nagu allpool kirjeldatud, töötleme asjaomaseid andmeid Lidl Plusi eesmärkidel üksnes siis, kui olete andnud oma nõusoleku.

4.2 Andmete kogumine ja säilitamine

Teile sobivate pakkumiste kindlaksmääramise aluseks on järgmises lõigus loetletud andmed.

4.2.1 Registreerimine Lidl Plusi

Registreerimisprotsessi raames küsime järgmisi kliendiandmeid: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, e-posti aadress, mobiilinumber ja eelistatud Lidli pood. Võite meile valikuliselt esitada ka oma tervitusteksti, soo ja elukoha aadressi (tänav, majanumber, postiindeks, linn ja riik). Eelistatud poe määramiseks saab kasutada mobiilseadme geolokaliseerimisfunktsiooni.

4.2.2 Minu Lidl andmed

Kui olete vabatahtlikult esitanud Minu Lidl kontol teatud teavet oma asjaolude ja huvide kohta, kogume sellist teavet ka Lidl Plus raames.

4.2.3 Poekülastused

Kui tuvastate end poekülastuse ajal kassas, registreerime külastatava poe, ostetud tooted vastavalt kogusele, tüübile ja hinnale, kasutatud kupongid, kviitungil oleva kogusumma, teie kviitungite keskmise summa teatud ajavahemiku jooksul, teie ostude sageduse ning maksmise aja ja maksetüübi. Teie ostu registreerimisega teie kliendikontol täidame punktis 4.1 nimetatud eesmärki, näiteks selleks, et saaksime teha spetsiaalselt teie eelistustele ja huvidele kohandatud pakkumisi ja pakkuda osalemist eripakkumistes.


Kassas tuvastamiseks tuleb teil esitada oma digitaalne kliendikaart või registreerimisel esitatud mobiiltelefoni number. Müügiautomaatide juures on tuvastamine võimalik ainult digitaalse kliendikaardi abil. Lidl Plus'i kupongid võetakse maksmise ajal arvesse ainult juhul, kui olete need eelnevalt rakenduses "Kupongid" all aktiveerinud.

4.2.10 Teiste teenuseosutajate uudiskirjad

Kui olete andnud nõusoleku saada veebipoe või mõne muu eelmises punktis kirjeldatud ja kontserni poolt hallatava teenuse uudiskirja, võime saada nimetatud ettevõtetelt teavet teie kasutajakäitumise kohta seoses asjaomase uudiskirjaga, sealhulgas sellist teavet nagu uudiskirja avamise aeg, teie klõpsatud lingid või alad, samuti kasutamise kestus ja sagedus.

4.2.11 Uudiskiri/teavitused/SMS

Lisaks kogume teavet teie kasutajakäitumise kohta seoses uudiskirja ja muu teabega, mille saadame teile teavituste või SMS-i kujul, salvestame ja võimaluse korral ühendame selle teie isiku või teie e-posti aadressi või kliendinumbriga. Seoses sellega kogume teavet sõnumi avamise aja, teie klõpsatud linkide või alade, valitud toodete, kasutamise aja, kestuse ja sageduse kohta.

Для просмотра PDF Вам необходимо приложение Adobe Acrobat Reader.