"Lidl Plus" kasutustingimused

Kehtivad alates: november 2022 
Versioon: 1.5

Sisu
1 Kohaldamisala ja seos teiste regulatsioonidega
2 Osalemistingimused
3 Registreerimine, konto ja lepingu sõlmimine
4 Teenuse objekt
4.1 Kohandatud teave
4.2 Andmete kogumine ja säilitamine
4.2.1 Registreerimine Lidl Plus 
4.2.2 Minu Lidli andmed
4.2.3 Poekülastused
4.2.4 Klienditeenindus
4.2.5 Rakenduse kasutamine
4.2.6 Sisselogimise andmed
4.2.7 Muud digitaalteenused
4.2.8 Teiste teenuseosutajate uudiskirjad
4.2.9 Uudiskirjad/ tõuketeated/ SMS
4.3 Andmete analüüs
5 Teenuse kasutamise üldtingimused
6 Teie kohustused
7 Taganemine
8 Vastutus
9 Lõpetamine, kustutamine
10 Lõppsätted

  1. Kohaldamisala ja seos teiste regulatsioonidega


Käesolevad "Lidl Plus" kasutustingimused (edaspidi „kasutustingimused“) reguleerivad klienditeenindusprogrammis Lidl Plus (edaspidi „teenus“) osalemist. Teenust pakub Lidl Stiftung & Co. KG (edaspidi „Lidl Stiftung“ või „meie“). Lidl Stiftungil on siiski õigus kaasata teenuse osutamiseks alltöövõtjaid ja/või teisi Lidli ettevõtteid (edaspidi koos Lidl Stiftungiga „Lidli ettevõtted“ või „Lidl“). Teenus on suunatud tarbijatele (edaspidi „kasutaja(d)“ või „teie“), kes soovivad saada Lidli poolt isikustatud teavet Lidli ja valitud partnerite pakkumiste ja eripakkumiste kohta, mis vastavad võimalikult täpselt asjaomase isiku huvidele. Teenuse eesmärk on ka see, et kasutajatele laekuks asjakohasem sisu ja et Lidl ei saadaks neile sellist sisu, mis ei paku kasutajatele huvi. Asjakohase sisu kindlaksmääramise aluseks on Lidli ettevõtete toodete ja teenuste ostu- ja kasutuskäitumine, nagu on kirjeldatud allpool. Teenus tehakse kättesaadavaks järgmistel tingimustel. Hetkel kehtivad kasutustingimused saate igal ajal üles leida ja salvestada või välja printida aadressil Lidl Plus kasutustingimused . Me ei salvesta lepingu teksti pärast selle sõlmimist.

2. Osalemistingimused


Meie teenuse registreerimiseks peate olema 18-aastane ja tarbija vastavalt BGB §13.  Osaleda võib üksnes eraõiguslikul alusel. Äriline osalemine ettevõtjana vastavalt §14 BGB on välistatud.

3. Registreerimine, konto ja lepingu sõlmimine


Meie teenuse kasutamiseks peate looma konto. 
Kui otsustate registreerida end teenuse kasutajana ja soovite siduvalt kasutada kõiki teenuse funktsioone, tuleb rakenduses klõpsata nupul „Jätka“ ja esitada kõik nõutud andmed, sisestades Minu Lidl konto kasutajanime ja salasõna (edaspidi „sisselogimisandmed“) ning klõpsates nupule „LOO KONTO“ (edaspidi „taotlus“). Selle taotluse esitamisega ei kaasne teil mingeid kulusid. Kuni nupule „Jätka“ klõpsamiseni saate registreerimisprotsessi igal ajal katkestada või muuta esitatud andmeid, kustutades, lisades või parandades erinevatele väljadele sisestatud andmeid või sulgedes rakenduse. Pärast registreerimisprotsessi lõpetamist saate igal ajal muuta oma isiklikul kontol esitatud teavet. 
Kui meile laekub teie taotlus lepingu sõlmimiseks, saadame taotluse kättesaamise kinnituse (edaspidi „tellimuse kinnitus“) registreerimise käigus esitatud e-posti aadressile. See tellimuse kinnitus kujutab endast ka taotluse vastuvõtmist (edaspidi „lepingu sõlmimine“) ja sisaldab kinnituslinki. Teenust saab hakata kasutama kohe, kui teile on laekunud tellimuse kinnitus.
Kuna pakume teile teenust vabatahtlikkuse põhimõttel ja tasuta, on meil õigus keelduda konto loomisest üksikutel juhtudel ilma põhjendusi esitamata. 
Teie esitatud e-posti aadressi ja mobiilinumbrit ei saa määrata teisele kontole. Samuti ei ole lubatud esitada e-posti aadressi, mobiilinumbrit või teisi kontaktandmeid, mis ei kuulu teile; eelkõige kehtib see nn ühekordseks kasutamiseks mõeldud e-posti aadressi kohta. Teil tuleb oma juurdepääsuandmeid säilitada turvaliselt. Te ei tohi lubada teistel isikutel oma kontot kasutada.  
Kogu suhtlus Lidliga, mis toimub teie konto kaudu, on seostatav teie isikuga. See kehtib ka juhul, kui kolmas isik tegutseb teie konto kaudu, sest ta on saanud võimaluse kasutada kontot teie hooletu käitumise tõttu. Teie kohustus on viivitamata teavitada meid, kui keegi on teie kontot omavoliliselt kasutanud, ja muuta oma sisselogimisandmeid, kui kahtlustate, et teie kontot on kasutanud teine isik / teised isikud. 
Lidl Plusi registreerimiseks kasutage:
•    meie rakendust, mis on saadaval erinevatele mobiiliplatvormidele. 
Registreerimise käigus määratakse teile automaatselt kliendinumber.

4. Teenuse objekt


4.1 Kohandatud teave


Teenuse eesmärk on saata teile või kuvada Lidl Plus rakenduses võimalikult täpselt teie vajadustele kohandatud teavet ning võimalusel isikupärastada teile edastatavaid pakkumisi ja teenuseid. 
Osalemine Lidl Plus kliendiprogrammis on tasuta. 
Lidl Plusiga on teil võimalik saada osa teie vajadustele kohandatud laiast valikust teenustest. See sisaldab muu hulgas spetsiaalselt teie vajadustele ja soovidele vastavaid pakkumisi, võistlustel osalemist, allahindlusi ja eripakkumistega seotud tegevust. Selleks püüame kindlaks teha teie huvid ja eelistused seoses Lidli pakutavate toodete ja teenustega.
Kui küsime teilt nõusolekut teie andmete töötlemiseks, nagu allpool kirjeldatud, töötleme asjaomaseid andmeid Lidl Plusi eesmärkidel üksnes siis, kui olete andnud oma nõusoleku. 


4.2    Andmete kogumine ja säilitamine


Teile sobivate pakkumiste kindlaksmääramise aluseks on järgmises lõigus loetletud andmed.


4.2.1    Registreerimine Lidl Plusi 


Registreerimisprotsessi raames küsime järgmisi kliendiandmeid: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, e-posti aadress, mobiilinumber ja eelistatud Lidli pood. Võite meile valikuliselt esitada ka oma tervitusteksti, soo ja elukoha aadressi (tänav, majanumber, postiindeks, linn ja riik). Eelistatud poe määramiseks saab kasutada mobiilseadme geolokaliseerimisfunktsiooni.


4.2.2    Minu Lidl andmed


Kui olete vabatahtlikult esitanud Minu Lidl kontol teatud teavet oma asjaolude ja huvide kohta, kogume sellist teavet ka Lidl Plus raames.


4.2.3    Poekülastused


Kui tuvastate end poekülastuse ajal kassas, registreerime külastatava poe, ostetud tooted vastavalt kogusele, tüübile ja hinnale, kasutatud kupongid, kviitungil oleva kogusumma, teie kviitungite keskmise summa teatud ajavahemiku jooksul, teie ostude sageduse ning maksmise aja ja maksetüübi. Teie ostu registreerimisega teie kliendikontol täidame punktis 4.1 nimetatud eesmärki, näiteks selleks, et saaksime teha spetsiaalselt teie eelistustele ja huvidele kohandatud pakkumisi ja pakkuda osalemist eripakkumistes.

Kassas tuvastamiseks tuleb teil esitada oma digitaalne kliendikaart või registreerimisel esitatud mobiiltelefoni number. Müügiautomaatide juures on tuvastamine võimalik ainult digitaalse kliendikaardi abil. Lidl Plus'i kupongid võetakse maksmise ajal arvesse ainult juhul, kui olete need eelnevalt rakenduses "Kupongid" all aktiveerinud. 


4.2.4    Klienditeenindus


Kui võtate ühendust Lidli ettevõtete klienditeenindusega, töötleme teie esitatud asjaomaseid andmeid. 


4.2.5    Rakenduse kasutamine


Lidl Plus rakenduse kasutamisel kogume teavet selle poe kohta, kus toimub ostude sooritamine. Lisaks kogume teavet kogu rakenduses vaadatud sisu kohta, näiteks aktiveeritud kupongid, teie teavitusseaded, loteriides osalemine, vaadatud tooted ja valitud põhipood. Samuti kogume teavet teie suhtluse kohta rakendusega, näiteks külastatud sektsioonid, iga seansi jooksul vaadatud kuvad, klõpsamine ja kerimine. Lisaks töötleme teie klienditunnust (Loyalty ID), teavet kasutatava operatsioonisüsteemi versiooni, seadme tuvastamise, süsteemi keele ja valitud riigi kohta, samuti teie poolt kasutatava rakenduse versiooni kohta. Kogume seda teavet teie rakenduse kasutamise kohta osaliselt üksnes teie nõusoleku alusel privaatsuspoliitikaseaduse kohaselt. Tutvuge meie privaatsuspoliitikaga.


4.2.6    Sisselogimisandmed


Teie sisselogimisandmed salvestatakse ja neid kasutatakse sisselogimiseks. Selleks et te ei peaks iga kord rakenduse avamisel uuesti sisse logima, salvestatakse teie sisselogimisandmed rakenduses (krüpteeritult), kuni te kontost välja logite.


4.2.7    Muud digitaalteenused


Meile laekuvad Lidlilt andmed Lidli veebipoe või teistele Lidli ettevõtetele kuuluvate rakenduste, veebilehtede või digitaalsete teenuste, nagu veebipoe teenused, lillepood, reisikindlustus, veebikviitungid, fototeenused, Mr. Cuisine’i rakendus, Lidl Home’i rakendus jne (eelkõige valitud ja ostetud tooted, makse- ja tarneviisi andmed, selliste digitaalsete teenuste kasutamine teie poolt, teie lunastatud kupongid, kupongi summa jne) kasutamise kohta ning võimalusel seostame need teie isiku või teie e-posti aadressi või kliendinumbriga. Lisaks ühendatakse kogutud andmed poes kohapeal sooritatud ostude kohta kehtiva teabega, et teha spetsiaalselt teie eelistustele ja huvidele vastavaid pakkumisi, pakkuda teile võimalust osaleda eripakkumistes ja paremini kohandada võimalikku reklaami, eelkõige uudiskirjade kujul. 


4.2.8    Teiste teenuseosutajate uudiskirjad


Kui olete andnud nõusoleku saada veebipoe või mõne muu eelmises punktis kirjeldatud ja Lidli ettevõtete poolt hallatava teenuse uudiskirja, võime saada nimetatud ettevõtetelt teavet teie kasutajakäitumise kohta seoses asjaomase uudiskirjaga, sealhulgas sellist teavet nagu uudiskirja avamise aeg, teie klõpsatud lingid või alad, samuti kasutamise kestus ja sagedus.


4.2.9    Uudiskiri/teavitused/SMS


Lisaks kogume teavet teie kasutajakäitumise kohta seoses uudiskirja ja muu teabega, mille saadame teile teavituste või SMS-i kujul, salvestame ja võimaluse korral ühendame selle teie isiku või teie e-posti aadressi või kliendinumbriga. Seoses sellega kogume teavet sõnumi avamise aja, teie klõpsatud linkide või alade, valitud toodete, kasutamise aja, kestuse ja sageduse kohta.


4.3    Andmete analüüs


Punktis 4.2 kirjeldatud andmed on koondatud meie andmebaasi. Hindame andmeid eesmärgiga leida teavet teie huvide kohta, et see võimaldaks meil teile saata või kuvada üksnes teie jaoks asjakohast teavet. Toodetega seotud võimalike huvide kindlaksmääramiseks kasutame ka matemaatilisi statistilisi meetodeid. Selleks võrreldakse teie isikuandmeid teistelt klientidelt saadud andmetega. Selle võrdluse põhjal saame seejärel järeldada, millised teised tooted või kampaaniad, mille vastu teised sarnaste huvidega kliendid võiksid samuti huvi tunda, võiksid teid või teisi kliente huvitada. Lidl ei võta siiski juriidilist kohustust, et andmete töötlemine toimiks alati täpselt kirjeldatud viisil ja teile laekuksid üksnes teid huvitavad pakkumised. Lisaks loome analüütilisi andmeid rakenduse kasutamise kohta ning kasutajasegmentide profiile. Me seostame seda teavet teiega käesoleva lepinguga hõlmatud reklaami eesmärgil. Samuti saame üldisi andmeid rakenduse optimeerimise ja reklaamikampaaniate edukuse kohta. Me anname oma reklaamipartneritele statistiliselt töödeldud anonüümseid andmeid nende reklaamikampaaniate edukuse kohta arveldamise eesmärgil. Meie reklaamipartnerid ei saa seda informatsiooni teie isikuga seostada.Hindamine ei hõlma isikuandmete eriliike isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõike 1 tähenduses.

5. Teenuse kasutamise üldtingimused


Lidl Plusi teenuse kasutamiseks on vaja kehtivat mobiilinumbrit, e-posti aadressi ja Minu Lidl kontot. 
Selleks et kasutada lisaks Lidl Plus rakendust, peab osaleja laadima tarkvara alla rakendusepoest. Erinevat tüüpi mobiiltelefonide jaoks on saadaval spetsiaalsed tarkvaraversioonid. Tehnilistel põhjustel ei pruugi olla võimalik pakkuda mõnele seadmetüübile sobivat tarkvara. Kui osaleja mobiiltelefoni jaoks ei ole saadaval sobivat tarkvara, ei saa osaleja asjaomases seadmes teenuseid kasutada. Lidl Stiftung teeb siiski jõupingutusi, et pakkuda tarkvara võimalikult paljudele erinevatele mobiilimudelitele. Mobiilsete lõppseadmete turu pidevalt muutuva tootevaliku tõttu ei saa Lidl Stiftung pakkuda kehtivat nimekirja kõikidest teenuste kasutamiseks sobivatest mobiiltelefonidest.    
Tarkvara paigaldamine ja teenuste kasutamine eeldab regulaarset andmeedastust osaleja mobiiltelefonist. Andmeedastuse maht ja sagedus sõltuvalt teenuse kasutamise tüübist ja ulatusest. Andmeedastuse ühenduskulud jäävad osaleja kanda. Maht sõltub lepingust, mille osaleja on asjaomase mobiilioperaatoriga sõlminud. 
Internetiühenduse loomise ja selle hooldamise kulud kasutaja poolt ei kuulu Lidl Stiftungi teenuse hulka. Selle eest vastutatakse üksnes osaleja ja tema internetiteenuse osutaja vahelise lepingulise kokkuleppe alusel.
Lidl Plus teenuse kasutamine eeldab ka piisavat akumahtu ja ekraaniheledust, et kassas QR-koodi skannida. 
Osalejal on kohustus paigaldada Lidli pakutavad uuendused. Sellest teavitatakse osalejat tarkvara kasutamise ajal. Lidl Plus teenuse kasutamine manipuleeritud manipuleerimisseadmetes (nt lahtimuukimise (jailbreaking/rooting)) kaudu on keelatud.

6. Teie kohustused


Teil on kohustus: 
•    esitada registreerimisel õiged andmed ja ajakohastada oma profiili;
•    hoida oma salasõna salajas ja muuta seda väärkasutamise või selle kahtluse korral; ja
•    kasutada teenust kooskõlas kehtivate õigusnormidega.

7. Taganemine


7.1. Õigus taganeda


Teil on õigus käesolev leping 14 päeva jooksul ilma põhjuseta tühistada. Taganemisperiood on 14 päeva alates lepingu sõlmimise päevast.
Taganemisõiguse kasutamiseks peate saatma meile järgmised dokumendid
Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Saksamaa
Telefon: 8000049108
E-mail: andmekaitse@lidlplus.ee

selge deklaratsiooniga (nt posti, faksi või e-posti teel saadetud kiri), milles teatate oma otsusest käesolevast lepingust taganeda. Selleks võite kasutada lisatud lepingu tühistamise näidisvormi, mis ei ole siiski kohustuslik. Taganemisperioodist kinnipidamiseks piisab, kui te saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemisperioodi lõppu.


7.2    Taganemise tagajärjed


Kui te tühistate käesoleva lepingu, peame teile viivitamatult ja hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil saime teate käesoleva lepingu tühistamisest, hüvitama kõik teie poolt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, et te valisite muu tarnetüübi kui meie poolt pakutav odavaim standardtarne). Selle tagasimakse tegemiseks kasutame sama makseviisi, mida kasutasite esialgse tehingu puhul, kui teiega ei ole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud; mingil juhul ei võeta teilt selle tagasimakse eest tasu. 
Kui te olete taotlenud teenuste osutamise algust taganemisperioodi jooksul, peate te meile maksma mõistliku summa, mis vastab juba osutatud teenuste osakaalule, mis on võrdne lepingus ettenähtud teenuste kogumaksumusega, mis on juba osutatud kuni hetkeni, mil te teatate meile taganemisõiguse kasutamisest seoses käesoleva lepinguga.


7.3    Tühistamise vorm

Lidl Plus taganemisvorm


8. Vastutus


Me vastutame piiranguteta tahtluse ja raske hooletuse eest, samuti kahju eest, mis tuleneb elu, keha või tervise kahjustamisest. 
Kerge hooletuse korral vastutame ainult juhul, kui on rikutud olulist lepingulist kohustust. Oluline lepinguline kohustus selles mõttes on kohustus, mille täitmine teeb lepingu täitmise üldse võimalikuks ja mille täitmisele lepingupartner võib seetõttu regulaarselt tugineda. Sellisel juhul piirdub vastutus lepingu sõlmimise ajal tüüpilise ja prognoositava kahjuga.
Vastutuse piirangud kehtivad vastavalt ka meie töötajate, esindajate ja abiliste suhtes.
See ei mõjuta meie vastutust selgesõnaliselt nimetatud garantiide ja tootevastutuse seadusest tulenevate nõuete eest.
Muus osas on meie vastutus välistatud.

9. Lõpetamine, kustutamine


Osalejal on õigus igal ajal ilma põhjendusi esitamata programmis osalemine lõpetada, klõpsates nupule „Kustuta kasutajakonto“. Lidl Stiftungi poolne lepingu lõpetamine on samuti igal ajal võimalik 10-päevase etteteatamisajaga ilma põhjendusi esitamata. Poolte õigus erakorralisele ülesütlemisele olulistel põhjustel jääb samaks. 

10. Lõppsätted


Tarbijate suhtes kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi õigust niivõrd, kuivõrd see ei võta neilt kaitset, millele on neil õigus selle riigi kohustuslike eeskirjade kohaselt, kus nad tavapäraselt elavad.
Euroopa Komisjon pakub veebipõhist vaidluste lahendamise portaali aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kuid me ei ole kohustatud osalema ega soovi osaleda vaidluste lahendamise menetluses vahekohtus.