The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!
Banner

Условия заказа подарочных карт для юридических лиц

УСЛОВИЯ ЗАКАЗА ПОДАРОЧНЫХ КАРТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Juriidilistele isikutele mõeldud kinkekaartide tellimise tingimused (edaspidi - Tellimistingimused) moodustavad lepingu Lidl Eesti OÜ, reg. nr 14131773 (edaspidi - Müüja) ja juriidilise isiku (edaspidi - Klient) vahel ning kehtivad kinkekaardide ostmisel Kliendi poolt. Kinkekaarte tellides nõustub Klient käesolevate tingimustega.


2. Kinkekaardid on saadaval järgmistes nimiväärtustes: 10 EUR, 20 EUR, 30 EUR ja 50 EUR.


3. Kliendil on võimalik kinkekaarte osta, saates Müüja e-postile kinkekaart@lidl.ee sooviavalduse, märkides ettevõtte nime, kinkekaartide numbri ja nimiväärtuse, firma andmed (esimesel tellimusel) või täites Kinkekaardi tellimisvormi veebis (link veebivormile) (edaspidi "Tellimus").


4. Minimaalne tellimuse väärtus juriidilistele isikutele on 100 eurot.


5. Kinkekaartide tellimuste puhul, mille väärtus on 15 000 eurot või suurem, jätab Müüja endale õiguse nõuda Kliendi tuvastamist ja isikusamasuse kontrollimist enne selliste kinkekaartide Kliendile väljastamist.


6. Pärast Tellimuse saamist Kliendilt koostab Müüja 3 tööpäeva jooksul elektroonilise arve, saadab selle Tellimuses märgitud Kliendi e-posti aadressile ning saadab mitteaktivsed kinkekaardid koos saatelehega Kliendile. Kinkekaartide saatmine on kliendile tasuta.


7. Klient kohustub tasuma arve arvel märgitud Müüja pangakontole 3 tööpäeva jooksul peale arve saamist. Kui Klient soovib arvet paberkandjal, peab Klient teavitama Müüjat kirjalikult e-posti aadressil kinkekaart@lidl.ee.


8. Klient kohustub saatma Müüjale skaneeritud koopia allkirjastatud saatelehest arvel märgitud Müüja e-posti aadressile 3 tööpäeva jooksul peale tellimuse ja saatelehe kättesaamist.


9. Müüja aktiveerib 3 tööpäeva jooksul pärast Kliendilt makse ja allkirjastatud saatelehe skaneeritud koopia kättesaamist kinkekaardi ning teavitab sellest Klienti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, saates kirja Kliendi e-posti aadressile.


10. Kinkekaardi tellimise avaldust või vormi saates kinnitab Klient, et kõik esitatud andmed on tõesed ja õiged ning kohustub tellitud kinkekaardid vastu võtma ja nende eest tasuma.


11. Kinkekaartide tellimisel kinnitab Tellimuse avalduses või vormis märgitud kontaktisik käesolevaga, et tal on õigus esitada Kliendi nimel käesolev tellimus ning pidada kõiki muid kinkekaartide kohaletoimetamise ja aktiveerimisega seotud läbirääkimisi.


12. Kontaktisik Kliendi esindajana kinnitab, et on tutvunud ja nõustub Lidli kinkekaartide kasutustingimustega, samuti Tellimistingimustega.


13. Müüja kui vastutav andmetöötleja kinnitab, et kõiki kinkekaartide väljastamise eesmärgil edastatud isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse ainult selleks, et osutada Kliendile soovitud teenust vastavalt Müüja privaatsuspoliitikas sätestatud juhistele.