Minu Lidl konto kasutustingimused

1.Kohaldamisala ja seos teiste regulatsioonidega

Need kasutustingimused reguleerivad Minu Lidl konto teenuse kasutamist. Minu Lidl konto teenust haldab Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (edaspidi „Lidl Stiftung“ või „meie“); teenuse osutamisega on seotud ka teised Lidl Groupi ettevõtted (edaspidi koos „kontsern“). Hetkel kehtivad tingimused saate igal ajal üles kutsuda ja salvestada või välja printida aadressil Minu Lidl konto kasutustingimused. Me ei salvesta lepingu teksti pärast lepingu sõlmimist.


Salasõnaga kaitstud Minu Lidl konto võimaldab teil vaadata, vaadata, hallata ja muuta oma andmeid kontserni erinevatest võrguteenustest, nt Lidli e-poest, Lidl Plus rakendusest jne (edaspidi "sihtteenus"), keskses hoiukohas (edaspidi "Portaal"). Lisaks pakub see teile lihtsat ühekordset registreerimissüsteemi, mida nimetatakse ühekordse sisselogimise teenuseks (edaspidi "SSO") (koos "Minu Lidl konto" või "Teenus").


Pärast ühekordset registreerimist sihtteenuses võimaldab SSO kasutada sama kasutajanime ja parooliga edasisi sihtteenuseid, tingimusel, et SSO on asjaomases sihtteenuses rakendatud.


Teenust osutatakse järgmiste Minu Lidl konto kasutustingimuste (edaspidi „kasutustingimused“) alusel.


Neid kasutustingimusi ei kohaldata eraldi lepinguliste suhete suhtes kolmandate isikutega, mis on osa sihtteenustest; näiteks toodete või teenuste ostmine. Siin kehtivad ainult asjaomase sihtteenuse eritingimused.

2.Registreerimine, konto ja lepingu sõlmimine

Minu Lidl konto kasutamiseks on vaja registreeruda SSO-ga ühendatud sihtteenuse juures, kusjuures kasutaja peab looma salasõna Minu Lidl kontole. Seda kasutatakse koos teie e-posti aadressi või mobiiltelefoni numbriga, et pääseda ligi oma Minu Lidl kontole.


Kasutaja poolt registreerimise käigus esitatud andmed peavad olema korrektsed. Kolmandate isikute andmeid ei saa esitada. Kui andmed hiljem muutuvad, peab kasutaja neid viivitamata Portaalis muutma.


Sõltuvalt sihtteenusest tuleb registreerimise käigus kontrollida teie e-posti aadressi või mobiiltelefoni numbrit. Selleks saadame teile e-kirja või SMSi koos kinnituskoodiga. Ilma e-posti aadressi või mobiiltelefoni numbri kinnitamiseta ei saa registreerimisprotsessi jätkata.


Te teete siduva pakkumise registreeruda Minu Lidl konto kasutamiseks, klõpsates pärast registreerimisprotsessi läbimist nupule „LOO KONTO“. Enne selle nupu valimist saate registreerimise igal ajal tühistada või muuta esitatud teavet kustutades, lisades või parandades eri väljadele tehtud sissekandeid või sulgedes sihtteenuse. Pärast registreerimisprotsessi lõpetamist saate igal ajal muuta Portaalis esitatud teavet.


Kui meile laekub teie taotlus lepingu sõlmimiseks, saadame taotluse kättesaamise kinnituse (edaspidi „tellimuse kinnitus“) registreerimise käigus esitatud e-posti aadressile. See tellimuse kinnitus kujutab endast ka meie pakkumist sõlmida kasutusleping (edaspidi „lepingu sõlmimine“). Teenust saate hakata kasutama kohe, kui teile on laekunud tellimuse kinnitus.


Pärast registreerimise lõpetamist antakse teile automaatselt kliendinumber.


Juurdepääsuandmed on mõeldud ainult asjaomase volitatud kasutaja jaoks ning neid tuleb asjakohaste meetmetega kaitsta kolmandate isikute volitamata juurdepääsu eest. Kui kasutaja märkab Teenuse loata kasutamist, peab ta sellest viivitamata teatama Lidl Stiftungit. Kasutaja vastutab kolmanda isiku kasutamisest tulenevate tagajärgede eest, kui ta on selle eest vastutav või kui ta ei ole loata kasutamist peatanud.


Minu Lidl konto kasutamine Androidi operatsioonisüsteemiga seadmetes on võimalik ainult juhul, kui seade kasutab Google Chrome’i brauserit.

3.Teenuse objekt

Minu Lidl konto Teenuse eesmärk on pakkuda ühtset salasõnaga kaitstud SSO-d kontserni erinevate sihtteenuste jaoks. See tähendab sisuliselt seda, et pärast ühekordset registreerimist ja autentimist saab loodud Minu Lidl kontot kasutada kõikidesse Minu Lidl kontoga integreeritud sihtteenustesse sisselogimiseks, ilma et oleks vaja eraldi registreeruda või uuesti üksikasjalikke kasutajaandmeid esitada.


Mugavaks sisselogimiseks on teil ka võimalus aktiveerida funktsioon „Jää sisselogituks“. Pärast funktsiooni aktiveerimist seadistatakse teie seadme brauserisse püsiküpsis (6 kuud), mis tagab, et Minu Lidl konto tunneb teid järgmisel külastamisel ära. Selle küpsise saab ka igal ajal brauseri seadete kaudu kustutada.


Kui registreerute ühendatud sihtteenuses, ilma et oleksite eelnevalt teistesse sihtteenustesse registreerunud, luuakse automaatselt Minu Lidl konto. Kui olete varem registreerunud mõnda teise Minu Lidl kontoga integreeritud sihtteenusesse, saate lihtsalt oma olemasolevate kasutajatunnustega sihtteenusesse sisse logida. Kui kontsern pakub tulevikus uusi sihtotstarbelisi teenuseid, on võimalik, et saate neid kasutada ka oma Minu Lidl konto kaudu. Üksikute sihtteenuste suhtes võivad kehtida täiendavad kasutustingimused.


SSO annab teile portaalide vahelise identiteedi, mida ühendatud sihtteenused tunnustavad ja kontrollivad ning mida saate hallata Portaali kaudu. Portaal võimaldab teil vaadata, pääseda ligi, hallata ja parandada oma erinevatest sihtteenustest saadud andmeid ühes keskses kohas. Portaal salvestab teie kliendi põhiandmeid ja teavet, samuti neid kliendi põhiandmeid ja teavet, mille olete esitanud teiste sihtteenuste kasutamisel. Sel viisil on kõik teie kliendi põhiandmed, sisselogimisandmed, teave teie asjaolude ja huvide kohta jaotisest „Teave minu kohta“ ning teave programmi „Lidl Liddle klubi“ raames antud soodustuste kohta, kui need on vabatahtlikult esitatud, samuti teave hoiustatud makseviiside ning ostude ja tellimuste ajaloo kohta teile nähtav keskselt Portaalis. Vajaduse korral edastatakse teie andmed konkreetsete pakkumiste kasutamisel vastavale sihtteenusele, et võimaldada vastava tehingu sooritamist (vt 7. jaotis allpool).


Minu Lidl konto kasutamine on tasuta. Konkreetse sihtteenuse kasutamisega võivad siiski kaasneda kulud, mis on kooskõlas õiguslike nõuetega koos asjaomase pakkumisega läbipaistvalt kuvatud. Sama kehtib ka võimalike vajalike kolmandate isikute teenuste, näiteks internetiühenduse kohta.


Lidl Plus rakenduses „Lidl Pay“ kasutamisel saab kasutaja aktiveerida nn kahesammulise autentimise kõigi oma sihtteenuste jaoks. Pärast kahesammulise autentimise aktiveerimist palutakse kasutajal iga kord, kui ta logib sisse oma Minu Lidl kontole, sisestada ka kinnituskood, mis saadetakse tema mobiiltelefoni numbrile või meiliaadressile, mis on meil registreeritud.


Kui kasutaja ei soovi enam kasutada kahesammulist autentimist, võib ta igal ajal deaktiveerida seadme Lidl Plus rakenduses, samuti märkida seade usaldusväärseks.. Sellisel juhul ei saa kasutaja aga enam „Lidl Pay“ mobiilimakseteenust kasutada.

4.Taganemine

4.1 Õigus taganeda

Teil on õigus käesolev leping 14 päeva jooksul ilma põhjuseta tühistada.

Taganemisperiood on 14 päeva alates lepingu sõlmimise päevast.


Taganemisõiguse kasutamiseks peate saatma meile järgmised dokumendid


Lidl Stiftung & Co. KG


Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Saksamaa


Telefon: 800 0049 108

E-mail: andmkaitse@lidlplus.ee


selge deklaratsiooniga (nt posti, faksi või e-posti teel saadetud kiri), milles teatate oma otsusest käesolevast lepingust taganeda. Selleks võite kasutada lisatud lepingu tühistamise näidisvormi, mis ei ole kohustuslik. Taganemisperioodist kinnipidamiseks piisab, kui te saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemisperioodi lõppu.

4.2 Taganemise tagajärjed

Kui te tühistate käesoleva lepingu, peame teile viivitamatult ja hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil saime teate käesoleva lepingu tühistamisest, hüvitama kõik teie poolt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, et te valisite muu tarnetüübi kui meie poolt pakutav odavaim standardtarne). Selle tagasimakse tegemiseks kasutame sama makseviisi, mida kasutasite esialgse tehingu puhul, kui teiega ei ole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud; mingil juhul ei võeta teilt selle tagasimakse eest tasu.


Kui te olete taotlenud Teenuste osutamise algust taganemisperioodi jooksul, peate te meile maksma mõistliku summa, mis vastab juba osutatud Teenuste osakaalule, mis on võrdne lepingus ettenähtud teenuste kogumaksumusega, mis on juba osutatud kuni hetkeni, mil te teatate meile taganemisõiguse kasutamisest seoses käesoleva lepinguga.

4.3 Tühistamise vorm

PDFi nägemiseks on sul vaja Adobe Acrobat Reader.

5.Garantii, vastutus

Üksikute sihtteenuste osana kannab nende operaator ainuvastutust teenuste osutamise eest. Lidl Stiftung ei vastuta sellest tulenevate võimalike nõuete eest. Sama kehtib ka muude sõltumatute kolmandate isikute, näiteks internetiteenuse pakkuja, panuse kohta.


Lidl Stiftung vastutab ainult kasutaja hüvitusnõuete eest, mis tulenevad surmajuhtumist, kehavigastusest või tervisekahjustusest või oluliste lepinguliste kohustuste (kardinaalsete kohustuste) rikkumisest, samuti muude kahjude eest, mis tulenevad Lidl Stiftungi, tema seaduslike esindajate või abiliste tahtlikust või raskest hooletusest tingitud kohustuste rikkumisest. Olulised lepingulised kohustused on need, mille täitmine on vajalik lepingu eesmärgi saavutamiseks. Oluliste lepinguliste kohustuste rikkumise korral vastutab Lidl Stiftung ainult lepingule iseloomuliku ja prognoositava kahju eest, kui see on põhjustatud lihtsast hooletusest, välja arvatud juhul, kui kasutaja kahjunõuded põhinevad surmajuhtumil, kehavigastusel või tervisekahjustusel. See ei mõjuta meie vastutust selgesõnaliselt nimetatud garantiide ja tootevastutuse seadusest tulenevate nõuete eest.

6.Lõpetamine, kustutamine

Nii Lidl Stiftung kui ka kasutaja võivad Minu Lidl konto kasutussuhte igal ajal ilma etteteatamiseta lõpetada. Minu Lidl konto haldamise raames võib kasutaja igal ajal algatada konto kustutamise.

Lidl Stiftung võib lepingu lõpetamist kaaluda eelkõige siis, kui kasutaja rikub kasutustingimusi. Kuni selliste sündmuste selgitamiseni võib kasutaja andmed blokeerida.

Eelkõige jätame endale õiguse parandada või kustutada teie Minu Lidl konto või selle üksikuid kirjeid, kui andmed on ebaõiged.

7.Privaatsuspoliitika

Teie isikuandmete töötlemine toimub nii, et teie seaduslikud privaatsuspoliitikaga seotud õigused säilivad. Teenuse rakendamiseks on vajalik, et teie poolt esitatud andmed edastatakse asjakohase sihtteenuse pakkujale, mida soovite kasutada, et võimaldada kasutaja autentimist ja Teenuse osutamist vastavalt sihtteenuse üksikasjadele (nt tellitud toodete saatmine ja nende eest tasumine).


Lisateavet selle kohta leiate meie privaatsuspoliitikateabest.

8.Lõppsätted

Lepingukeel on eesti keel.


Saksamaa Liitvabariigi õigust kohaldatakse tarbijate suhtes niivõrd, kuivõrd see ei võta neilt kaitset, millele neil on õigus selle riigi kohustuslike eeskirjade kohaselt, kus nad tavapäraselt elavad.


Euroopa Komisjon pakub veebipõhist vaidluste lahendamise portaali aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kuid me ei ole kohustatud osalema ega soovi osaleda vaidluste lahendamise menetluses vahekohtus.