Privaatsuspoliitika Minu Lidli konto

Kehtiv alates: Juuli 2023

Versioon: 1.5.1


Minu Lidl konto on Lidl kontserni ettevõtete (edaspidi koos "kontsern" või “ kontserni ettevõtted”) teenus ("Minu Lidl konto" või "teenus"), mida haldab Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm ("Lidl Stiftung" või "meie"). Parooliga kaitstud Minu Lidli konto võimaldab teil vaadata, pääseda ligi, hallata ja muuta oma andmeid keskses kohas (edaspidi "Portaal"). Lisaks pakub see teile ka ühekordse sisselogimise teenust (edaspidi "SSO"), mille kaudu saate ühekordse registreerimisega kasutada kontserni erinevaid digitaalseid pakkumisi.


Lidl Stiftung töötleb teenuse osutamiseks vajalikke andmeid vastutava osapoolena niivõrd, kuivõrd ta kogub, koondab, hindab ja edastab neid andmeid teistele Lidli kontserni ettevõtetele teenuse osutamiseks.


Loetletud on ainult asjakohased ja praegused Lidl-ettevõtted. Tulevikus võidakse loetellu lisada ka teisi ettevõtteid, kui SB Lidl KG omab otseselt või kaudselt aktsiaid asjaomases ettevõttes ja osaleb teenuse osutamises. Selline andmete edastamine kehtib ainult juhul, kui asjaomane Lidli ettevõte vajab teie andmeid selleks, et pakkuda asjakohast sihtotstarbelist teenust või toetada meid teenusepakkujana Minu Lidli konto teenuse raames (vt allpool üksikasju).


Käesolevat privaatsuspoliitikateavet kohaldatakse Lidl Stiftungi kui vastutava töötleja poolt teostatud töötlemistoimingute suhtes. Privaatsusalastes küsimustes ja oma õiguste kasutamiseks andmesubjektina võtke meiega ühendust näiteks järgmisel aadressil: klienditugi@lidl.ee. Lidl Stiftungi privaatsuspoliitikaametnikuga saab ühendust võtta eespool esitatud postiaadressil.


SSO võimaldab teil kasutada sama kasutajanime ja salasõna sihtteenuse (nt veebipood, “click-and-collect”, rakendused jne, edaspidi "sihtteenus") jaoks pärast seda, kui olete üks kord kontserni veebiteenuses registreerunud (tingimusel, on selle sihtteenuse jaoks rakendatud).


Portaal võimaldab teil ühes keskses kohas vaadata, kasutada, hallata ja kuvada oma Minu Lidli kontole salvestatud kui portaal on rakendatud vastavas sihtteenuses. Teenus kuvab kliendi põhiandmed ja punktis 1 kirjeldatud andmed (Minu kohta, Pereklubi, makseajalugu).

1. Milliseid isikuandmeid me kogume?


Minu Lidl konto registreerimine

Kui te registreerute sihtteenust kasutama, ilma et oleksite eelnevalt registreerunud mõnele teisele sihtteenusele, ja seega loote Minu Lidl konto esimest korda, palume teil registreerimise käigus esitada vähemalt oma e-posti aadress ja salasõna. Sõltuvalt sihtteenusest kogutakse ka täiendavaid kliendi põhiandmeid: nimi, perekonnanimi, sünniaeg, mobiiltelefoni number ja eelistatud Lidli kauplus. Valikuliselt saate määrata oma tervituse, soo ja aadressi (tänav, maja number, postiindeks, linn ja riik). Te saate teada, milliseid andmeid me konkreetselt kogume ja edastame asjaomasele sihtteenusele, asjaomase sihtteenuse privaatsuspoliitikateabest. Kui registreerute uue sihtteenuse jaoks, kasutades oma olemasolevat Minu Lidl kontot, küsime ainult neid eespool nimetatud kliendi põhiandmeid, mida te ei ole veel esitanud ja mis on vajalikud selle sihtteenuse kasutamiseks.


Me kogume ka järgmisi andmeid: teie IP-aadress, hiire liikumine, Minu Lidl konto registreerimise veebilehel viibimise kestus, veebitunnused, näiteks seadme ID, brauseri andmed, st brauseri nimi ja versioon, selle seadme nimi ja versioon, millele on paigaldatud brauser, operatsioonisüsteem, samuti andmed seadme asukoha kohta võrgus, kui te sisse logite.


Lisaks sellele, kui olete külastanud registreerimislehte, salvestame ja töötleme teatud andmeid ka nn logifailides. Eelkõige sisaldab logifail teavet registreerimise/ sisselogimiskatse kuupäeva ja kellaaja ning selle kohta, kas see oli edukas, samuti teie esitatud e-posti aadressi ja IP-aadressi kohta.


Funktsiooni "Minu kohta" kasutamine

Kui sisestate vabatahtlikult portaali jaotises "Minu kohta" teatud andmed oma eluolu ja huvide ning lapse sünnikuupäeva kohta, salvestame need andmed ka teie ülevaate saamiseks.


Link Lidl Liddle Klubi juurde

Kui olete registreerunud ka meie Pereklubi liikmeks, salvestame teavet teie saadud soodustuste kohta ja kuvame selle Portaalis.


Maksete ajalugu

Lisaks ülaltoodud andmetele võime saada teavet ka teie kasutatavast sihtteenusest, seal salvestatud makseviiside ning teie ostu- ja tellimuste ajaloo kohta. Näitame neid andmeid teile Portaalis. Teavet selle kohta, millised sihtteenused edastavad teie makseajaloo Minu Lidl konto portaali, leiate vastava sihtteenuse privaatsuspoliitikateabest.


Kasutaja käitumise analüüs / küpsised

Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Saksamaa, on andmete vastutav töötleja seoses küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamisega kasutusandmete töötlemiseks Minu Lidl konto veebilehel accounts.lidl.com ja Portaalis.


Kui küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid kasutatakse kasutusandmete töötlemiseks (eelkõige kohalik salvestamine), salvestatakse failid meie teenuse kasutamisel teie lõppseadmesse (sülearvuti, tahvelarvuti, nutitelefon vms) lokaalselt. Need failid ei põhjusta teie lõppseadmele mingit kahju ega sisalda viiruseid, trooja viiruseid ega muud pahavara. Neisse salvestatakse teavet seoses teie kasutatavate lõppseadmete ja nende kasutamisel tehtud toimingutega. See ei tähenda siiski, et me saame otsest teavet teie identiteedi kohta. Küpsised saadavad veebiserverile erinevat teavet, nt teie seadme IP-aadressi.


Ülevaate kasutatavatest küpsistest koos vastavate töötlemise eesmärkide, säilitamisperioodide ja integreeritud kolmandate osapoolte teenusepakkujatega leiate siit. (ilma mugavus- ja turunduseesmärkidel kasutatavate küpsisteta, mis on samuti seal loetletud).


Klienditeenindus

Kui võtate ühendust Lidli klienditeenindusega, võib see kasutada teavet teie Minu Lidl kontost, et teid võimalikult tõhusalt aidata.

2. Millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel me teie isikuandmeid töötleme?

Registreerimise, sisselogimise ja kontohalduse eesmärgil


Selleks, et pakkuda teile võimalikult mugavat kasutajakogemust, töötleme teie isikuandmeid teie Minu Lidl kontol, et te ei peaks teenuse kasutamiseks oma isikuandmeid uuesti sisestama.


Nüüdsest alates saab teie Minu Lidl kontot kasutada kõigi seotud sihtteenuste kasutamiseks, ilma et oleks vaja eraldi täielikku registreerimist või üksikasjalike kasutajaandmete uuesti sisestamist, nagu on sätestatud ja kokku lepitud kasutustingimustes.


Töötlemise õiguslik alus on seega isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artikli 6 lõike 1 punkt b, st te esitate meile andmeid teie ja meie vahelise lepingulise suhte alusel.

See kehtib ka kõigi täiendavate isikuandmete kohta, mida me saame sihtteenustest seoses teie Minu Lidl konto kasutamisega.


Kui salvestate vabatahtlikult teatud teavet oma asjaolude ja huvide kohta alal "Minu kohta", kuvame need andmed ka teie Minu Lidl kontol tutvumiseks, nagu on sätestatud kasutustingimustes. Õiguslik alus on seega isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.


Kliendiprofiili esitamise eesmärk


Registreerimise ja/või sisselogimise puhul kasutame Google reCaptcha teenust, mida pakub Google. Meie õigustatud huvi on kaitsta teie andmeid ja meie süsteeme. Selles kontekstis kasutatakse erinevaid andmeanalüüse, et teha kindlaks, kas andmed on sisestanud inimene või automatiseeritud programm. See analüüs algab automaatselt kohe, kui avate Minu Lidl konto registreerimise saidi. Google reCaptcha hindab analüüsi tegemiseks erinevaid andmeid (näiteks IP-aadress, lehel veedetud aeg või kasutaja tehtud hiireliigutused). Kogutud teave edastatakse Google'i serverisse USAs ja seda töödeldakse seal. See andmete kogumine ja analüüs ei võimalda meil ega Google'il teid tuvastada. Eeskätt ei seosta Google seda teavet teie isikuandmetega. Lisateavet Google reCaptcha kohta leiate veebilehelt https://policies.google.com/privacy?hl=ee või https://policies.google.com/terms?hl=ee. Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.


Teie kasutajate tehniliste andmete töötlemise eesmärk Väärkasutuse vältimine


Me kasutame teie IP-aadressi, samuti veebitunnuseid, logifaile ja teie asukohta eespool kirjeldatud võrgus, et vältida kuritarvitusi ning ennetada ja tuvastada turvarikkumisi ja muid keelatud või ebaseaduslikke tegevusi. Näiteks kui logite sisse uuest/tundmatust seadmest, võime teid sellisest sisselogimiskatsest teavitada. Selline töötlemine põhineb meie õigustatud huvil, et jälgida ja parandada meie teenuse infoturbe kvaliteeti (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f).


Minu Lidl konto andmete vaatamise ja haldamise eesmärk


SSO annab teile portaalidevahelise identiteedi, mida ühendatud sihtteenused tuvastavad ja kontrollivad. Seega saate lõikes 1 osutatud funktsioonide "Minu kohta" ja "Lidl Liddle Klubi" põhiandmeid ja teavet vaadata ka ühendatud sihtteenuste kaudu Portaalis ja kasutada neid vastavate sihtteenuste jaoks vajalikul määral. Portaal võimaldab teil hõlpsasti ja tsentraalselt hallata seal salvestatud andmeid ja oma Minu Lidl kontot. Näiteks saate parandada ja osaliselt kustutada oma põhiandmeid, muuta oma salasõna ning vaadata teavet oma ostude ja tellimuste kohta, mis on tehtud asjaomaste sihtteenuste kaudu. Lisaks pakub Portaal teile võimalust kasutada oma salvestatud andmeid vastava sihtteenuse kaudu. Näiteks saate automaatselt kasutada oma aadressi, mis on salvestatud Portaalis, Lidli veebipoes väljaregistreerimise ajal, ilma et peaksite seda uuesti sisestama.


"Minu kohta" andmete töötlemise eesmärk, et tuvastada teie huvid toodete osas ja optimeerida meie veebipakkumisi.


Kui salvestate vabatahtlikult teatud teavet oma asjaolude ja huvide kohta jaotises "Minu kohta", kuvame need andmed ka teie jaoks ülevaatamiseks teie Minu Lidl kontole.


Kui olete registreerunud Lidl Plus teenusele, kasutame teie andmeid ka jaotises "Minu kohta", et suunata Lidl Plus teenuse raames personaliseeritud reklaami, nagu on sätestatud Lidl Plusi teenuse tingimustes. Selle õiguslik alus on seega IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt b, st te edastate meile andmeid Lidl Plusi kasutamisega teie ja meie vahelise lepingulise suhte alusel.


Kliendipäringute töötlemise eesmärk


Kui võtate ühendust meie klienditeenindusega, et lahendada teie Minu Lidl kontoga seotud küsimusi, kasutame teie seal salvestatud andmeid teie asjakohase päringu töötlemiseks. Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b, kuna töötlemine on vajalik selleks, et pakkuda teile kokkulepitud teenust või pikendada teenuse kasutamise kohast lepingut.


Kui võtate Lidli klienditeenindusega ühendust seoses sihtteenustega seotud probleemiga, edastame teie Minu Lidl kontol olevad andmed asjaomasele sihtteenistusele, et see saaks teie taotlust võimalikult tõhusalt menetleda. Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b, st me täidame seeläbi teiega sõlmitud lepingut.


Küpsiste kasutamine


Küpsiste ja muude tehnoloogiate kasutamine kasutusandmete töötlemiseks teenib sõltuvalt küpsise või muu tehnoloogia kategooriast järgmisi eesmärke:

 • Tehniliselt vajalik: Need on küpsised ja muud sarnased meetodid, ilma milleta ei saa te meie teenuseid kasutada (näiteks meie veebisaidi õigeks kuvamiseks, sealhulgas fondi ja värvi/, soovitud funktsioonide pakkumiseks ja teie seadete, näiteks küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kohta tehtud valikute arvessevõtmiseks, teie registreerimise salvestamiseks sisselogimisalas jne).
 • Statistika: Need tehnikad võimaldavad meil koostada anonüümset statistikat meie teenuste kasutamise kohta. See võimaldab meil näiteks kindlaks teha, kuidas me saame oma veebisaiti veelgi paremini kasutajate harjumustele kohandada.

Tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Lisaks on teil võimalus anda vabatahtlikult nõusolek "analüütiliste küpsiste" kasutamiseks (ja hiljem see nõusolek tagasi võtta). Selle õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile a. Lisateavet leiate meie küpsiste poliitikast.

3. Kellele me teie isikuandmeid avaldame?

Edastamine sihtteenuste osutajatele


Kui kasutate oma Minu Lidl kontot sihtteenuse kasutamiseks, edastame teie andmed selle sihtteenuse operaatorile, et töödelda ostulepinguid või muid sihtteenuste kaudu tellitud teenuseid, millega teie Minu Lidl konto on seotud. See saab tellitud teenuse osutamiseks vajalikud andmed selles ulatuses, mille olete salvestanud või kuvanud portaalis Minu Lidl kontos mõne muu sihtteenuse kaudu, st sõltuvalt pakkumisest:

 • sisselogimisandmete kontroll (e-posti aadress, parool, vajadusel telefoninumber).
 • Põhiandmed (nimi, aadress, sünniaeg).
 • Salvestatud makseviisid
 • Teave teie osalemise kohta Pereklubi programmis
 • Teave teie asjaolude ja huvide kohta, mis on salvestatud jaotises "Minu kohta".

Samuti edastame teie põhilised kliendiandmed kontserni ettevõtetele, kellega olete ühendust võtnud seoses klienditeeninduse päringutega Minu Lidl kontoga seotud sihtteenuste kohta.


Kui kasutate Google Assistant’i osana meie suunatud teenuste raames, siis võtke arvesse, et Google saab sel eesmärgil juurdepääsu teie klienditunnusele, et luua ühendus asjakohase suunatud teenusega. Teie andmete töötlemine Google'i poolt (meile teadaolevalt häälkäskluste salvestamine ja teisendamine) on üksnes Google'i vastutusalas. Lisateavet leiate Google'i privaatsuspoliitikast ( https://policies.google.com/privacy?hl=en).


Edastamine teenuseosutajatele


Lisaks kasutame teie andmete töötlemiseks teenusepakkujaid. Meie nimel tegutsevad ettevõtted on hoolikalt valitud ja kirjalikult volitatud. Nad on kohustatud järgima meie juhiseid ja me kontrollime neid enne teie andmete töötlemise alustamist ja seejärel regulaarselt. Need ettevõtted ei töötle kunagi teie isikuandmeid omaenda eesmärkidel. Sellega seoses edastame teie andmed vastuvõtjatele, kes pakuvad meile järgnevaid teenuseid:

 • salvestusmaht, andmebaasisüsteemid vms,
 • pettuste ennetamise teenused,
 • ehniline tugi ja
 • meile turundusnõustamise pakkumine.

Me oleme välistanud muud teie andmete edastamised kolmandatele isikutele.


Edastamine kolmandatele riikidele


Kui me edastame isikuandmeid kolmandates riikides (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvates riikides) asuvatele vastuvõtjatele, võite seda järeldada käesolevas privaatsuspoliitikaeteabes kirjeldatud teenusepakkujate poolt teostatava töötlemise kohta. Euroopa Komisjon on privaatsuspoliitikapiisavuse otsuse tegemisel kindlaks teinud, kas selline kolmas riik tagab piisava privaatsuspoliitikataseme. Üksikasjalik loetelu riikidest, mille kohta on tehtud otsus, on kättesaadav siit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Kui Euroopa Komisjon ei ole teinud kolmanda riigi kohta otsust privaatsuspoliitikatagamise kohta, tagame piisava privaatsuspoliitika taseme muude meetmete, näiteks siduvate sisemiste privaatsuspoliitika-eeskirjade, standardlepingute klauslite, sertifitseerimismehhanismide või tunnustatud tegevusjuhendite abil. Kui soovite lisateavet, võtke palun ühendust meie privaatsuspoliitikaametnikuga (vt eespool).

4. Kuidas me tagame teie isikuandmete konfidentsiaalsuse?


Teie isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamiseks on meie töötlemisega seotud töötajatel keelatud koguda, töödelda või kasutada isikuandmeid ilma loata. Meie hoolikalt valitud töötajad, kes järgivad erilise hoolega privaatsuspoliitikaalaseid õigusakte, on oma töösuhte alguses lepinguliselt kohustatud hoidma andmeid konfidentsiaalsena. See kohustus jätkub ka pärast töösuhte lõppemist.

5. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?


Üldiselt säilitame teie andmeid nii kaua, kui olete Minu Lidl konto registreeritud kasutaja.


Kui olete registreerunud sihtteenusele ainult oma Minu Lidl kontot kasutades, kustutatakse teie andmed vastavalt kohe, kui te taotlete oma konto kustutamist sihtteenuse kaudu. Pange siiski tähele, et kui olete oma Minu Lidl kontot kasutades registreerunud mitmele sihtteenusele, kustutatakse teie Minu Lidl konto ja kõik meie poolt salvestatud isikuandmed alles pärast seda, kui kõik teie Minu Lidl kontoga seotud sihtteenused on kustutatud. Vastavalt sellele kohaldatakse sihtteenuse privaatsuspoliitikateabes kirjeldatud säilitamisperioode.


Andmete töötlemise ja säilitamise eest vastutab kasutatava teenuse operaator, kes kasutab selleks tellitud teenuse osutamiseks vajalikke andmeid ja arhiveerib need seejärel vastavalt seaduses sätestatud säilitustähtaegadele (vastavalt kohaldatakse sihtteenuse privaatsuspoliitikateabes kirjeldatud säilitustähtaegu).

6. Millised õigused on teil seoses teie andmete töötlemisega?


Loomulikult anname teile taotluse korral teavet vastavalt IKÜM’le (eelkõige selle kohta, milliseid andmeid teie kohta säilitatakse, millistele vastuvõtjatele või vastuvõtjate kategooriatele andmeid avaldatakse, mis on säilitamise eesmärk jne). Me anname seda teavet tasuta. Lisaks on teil õigus parandada ebatäpseid andmeid, kustutada neid, piirata nende töötlemist ja edastada teie isikuandmeid vastavalt asjakohastele õiguslikele tingimustele. Muuhulgas on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.


Kui töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil f või toimub otseturunduse eesmärgil, on teil õigus esitada vastuväiteid töötlemisele.

Kui töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus see igal ajal tagasi võtta, nii et see kehtib tulevikus.

7. Andmete esitamise kohustus puudub

Kui te esitate andmed ise, ei ole te kohustatud esitama eespool vabatahtlikult esitatud teavet. Ilma nende andmeteta ei saa me siiski pakkuda teile teenust "Minu Lidl konto" ja sellel põhinevaid sihtteenuseid täies mahus. Teenuses Minu Lidl konto on märgitud ainult vabatahtlikud andmeväljad.

8. Kas me saame muuta privaatsuspoliitikateavet?

Käesolevat privaatsuspoliitikateavet võime vajadusel muuta, kui õiguslik olukord või Minu Lidl konto andmete töötlemise asjaolud on muutunud. Kui teie isikuandmete töötlemise asjaolud või ulatus muutuvad, teavitame teid sellest ja vajadusel küsime teie nõusolekut.


Allalaaditav Minu Lidli konto privaatsusteave

PDFi nägemiseks on sul vaja Adobe Acrobat Reader.